Vad händer hos Livsmedelshandlarna 2020, del 2

Under december månad kommer Livsmedelshandlarna att publicera en julkalender. Den kommer att avhandla stort och smått, allvarliga saker och mer lekfulla. Välkommen att tillsammans med oss räkna ner dagarna till jul. Varje morgon kl 8.00.


Vad händer hos Livsmedelshandlarna 2020, del 1

Under december månad kommer Livsmedelshandlarna att publicera en julkalender. Den kommer att avhandla stort och smått, allvarliga saker och mer lekfulla. Välkommen att tillsammans med oss räkna ner dagarna till jul. Varje morgon kl 8.00.


När staten krattar manegen för kriminella

Under december månad kommer Livsmedelshandlarna att publicera en julkalender. Den kommer att avhandla stort och smått, allvarliga saker och mer lekfulla. Välkommen att tillsammans med oss räkna ner dagarna till jul. Varje morgon kl 8.00.


Högsta Domstolen, det skaver en del

I en tid när många pratar om hur man ska bekämpa brottsligheten framstår det som märkligt att Högsta Domstolen funderar på att höja gränsen för ringa stöld. Från 1000 till 1250 kronor.


E-tjänst förenklar för företag när ny tobakslag införs

En ny e-tjänst minskar administrationen för de tusentals företag som omfattas av den nya tobakslagen. E-tjänsten har utvecklats genom ett samarbete mellan flera myndigheter och kommuner.

Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft. Lagen innebär bland annat att samtliga butiker, kiosker, restauranger och bensinstationer som säljer cigaretter och snus måste ansöka om tillstånd för att få fortsätta. Tidigare har det räckt att skicka in en anmälan om försäljning till kommunen.

– Prövningen av tillstånd kommer ta lång tid, både för företagen som måste lämna in ett stort antal uppgifter och för kommunernas handläggare. På rekordtid har vi nu, bara veckor innan den nya lagen träder i kraft, utvecklat en smart digital e-tjänst för att minska företagens regelkrångel, säger Anna Johansson, avdelningschef på Tillväxtverket.

Tillväxtverket har varit med i samarbetet bakom den nya e-tjänsten genom programmet Serverat, som syftar till att förenkla myndighetskontakter för företag genom digitala lösningar. Även Folkhälsomyndigheten har varit med i samarbetet. Tidigare har Serverat tagit fram liknande e-tjänster på alkohol- och livsmedelsområdet. Det här är första gången som en e-tjänst tas fram inför en ny lagstiftning. E-tjänsten innebär att kommunerna istället för enbart pappersblankett även kan erbjuda företagen en digital lösning. Det möjliggör också för mer kompletta ansökningar vilket bland annat bidrar till kortare handläggningstider.

– Tjänsten och Serverat är ett bra exempel på samarbete mellan stat och kommun som blir möjligt när alla bjuder till, säger Mats Hellman, Karlskrona kommun.

– Trots den korta tid som projektet fick på sig har vi kommit i mål på ett föredömligt sätt, våra tillståndshandläggare är otroligt nöjda med e-tjänsten, säger Kerstin Westerberg, Norrköpings kommun.

E-tjänsten har tagits fram i samarbete mellan Tillväxtverket, Folkhälsomyndigheten, Bolagsverket, Sveriges kommuner och landsting SKL, kommunerna Norrköping, Karlskrona, Eskilstuna, Gotland, Botkyrka och Sundsvall, samt Täby, Norrtälje, Vallentuna, Lidingö och Vaxholm (representerade av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor ).

Källa: Tillväxtverket


Var femte handlare drabbad av hot senaste månaden

Handlarnas brottsutsatthet ligger kvar på höga nivåer. Fyra av tio handlare (41 procent) har utsatts för brott den senaste tiden. Andelen butiker där någon medarbetare drabbats av hotfullt beteende från en besökare eller kund har däremot ökat något. Det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer för andra kvartalet 2019.

Var femte handlare (20 procent) har drabbats av hotfullt beteende från besökare eller kund den senaste månaden. Det är en ökning med två procentenheter från förra mätningen. Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer ser med oro på utvecklingen.

– Vi ser hur de kriminella använder sitt våldskapital för att styra och ställa i våra butiker. Framförallt är det ett stort arbetsmiljöproblem. På vissa platser tvingas de som arbetar i handeln utstå hotfulla och våldsamma situationer på ett sätt som är fullständigt oacceptabelt, säger Per Geijer.

Var tredje butik utsatt för stöld senaste veckan

Butiksstölder är det vanligaste brottet som drabbar handeln och var tredje butik är utsatt för en stöld den senaste veckan. Två av tre polisanmäler inte brottet. "Har jobbat i butik i 11 år. Så många gånger jag har ringt polisen och fått till svar att det inte finns en bil att skicka. Jag har gett upp", skriver en handlare i undersökningen.

– Rättsväsendet bagatelliserar butiksstölderna. Det gör att det i princip är riskfritt att stjäla från en svensk butik idag. Butiksstölderna är avkriminaliserade, säger Per Geijer.

Källa: Svensk Handel


Etik och ursprung viktigt när svenskarna köper mat

Ursprung är det viktigaste när svenska konsumenter handlar mat. Och vi oroar oss sällan över att bli sjuka av maten. Allt enligt en färsk undersökning från EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA.
– Det är roligt att svenskarna litar på maten, säger Christina Lindahl på Livsmedelsverket.

Det är EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA som låtit genomföra en omfattande undersökning bland EU:s invånare för att ta reda på deras inställning och kunskap om mat. Resultatet visar bland annat vilka prioriteringar konsumenterna i de olika EU-länderna gör när de handlar mat och vad de känner oro för. På flera områden skiljer svenskarna ut sig.

Ursprung, innehåll och etik toppar

När svenska konsumenter handlar mat är matens ursprung den allra viktigaste aspekten (65 procent). Därefter följer matens näringsinnehåll (48 procent) och etiska värderingar såsom djurvälfärd och miljö (47 procent). På delad fjärde plats följer smak och pris (42 procent). Variationen mellan olika EU-länder är stor och Sverige är ett av de länder där matens ursprung är allra viktigast. Sverige är också det enda land som hade de etiska aspekterna på sin topp-tre lista.

Nära 9 av 10 svenskar har förtroende för myndigheterna

Svenska konsumenter känner sig relativt trygga med maten som finns på marknaden. Svenskarna har generellt större tilltro till matens säkerhet jämfört med konsumenter i andra EU-länder, även om det finns viss oro på några punkter. Sverige är det land där medborgarna har högst förtroende för sina myndigheter. 88 procent av svenskarna har förtroende för de nationella myndigheterna. Medeltal inom EU är 60 procent.

- Det är roligt att se att svenskarna litar på maten. Och att konsumenterna har ett sådant stabilt förtroende för de myndigheter som finns inom livsmedelskedjan. Det är ett viktigt förtroende som vi hela tiden arbetar för att förtjäna – genom kunskap, öppenhet och en effektiv kontroll, säger Christina Lindahl, kommunikationschef på Livsmedelsverket.

Svenska konsumenter är kunniga

Svenska konsumenter har högst kännedom inom EU om mat och de risker som finns förknippade med mat. Svenskarnas största källa till oro är antibiotika i kött (75 procent), vilket är den högsta noteringen i EU. Därefter följer miljögifter i fisk, mejeriprodukter och kött (62 procent) och rester av bekämpningsmedel i maten (57 procent).

Om undersökningen: "Food safety in the EU" är en enkätundersökning utförd av Kantar på uppdrag av European Safety Authority, EFSA under april 2019. 27 000 respondenter över 15 år, från EU:s 28 medlemsstater, intervjuades i sitt hem på sitt modersmål.

Källa: Livsmedelsverket

 

Fakta | Food safety in the EU

En enkätundersökning utförd av Kantar på uppdrag av European Safety Authority, EFSA under april 2019. 27 000 respondenter över 15 år, från EU:s 28 medlemsstater, intervjuades i sitt hem på sitt modersmål.


Dagligvaruhandeln vinnare i ny rapport

Förändringstrycket på handeln kommer fortsätta att öka. Växande digitalisering och ökad internationell konkurrens gör att nästan varannan krona i sällanköpsvaruhandeln kan komma att spenderas på nätet år 2030. Det medför färre butiker och jobb. Men för dagligvaruhandeln går det bättre, enligt Svensk Handels ”Läget i Handeln”

Enligt Svensk Handels rapport ”Läget i handeln” kan upp emot 11 000 butiker och 50 000 arbetstillfällen i den svenska sällanköpsvaruhandeln försvinna till år 2030. I dagligvaru- och partihandeln väntas däremot antalet anställda fortsätta att öka något. Det gör att handeln som helhet väntas tappa upp emot 30 000 arbetstillfällen.

– Hastigheten i handelns omställning går snabbare än någonsin. Kunder kan enkelt jämföra varor och priser från hela världen direkt i sin mobil. När handelns spelplan snabbt ritas om är det avgörande att svenska handlare får rätt förutsättningar att konkurrera, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Vart tionde matinköp väntas ske online

Den snabba e-handelstillväxten i dagligvaruhandeln väntas fortsätta. Svensk Handels prognos är att Sverige följer utvecklingen i Storbritannien, där matförsäljningen på nätet kommit längst i Europa. E-handelns andel av den totala matförsäljningen i Sverige väntas växa till mellan 10 och 15 procent till år 2030.

– Hushållens utsikter för konsumtion är fortsatta goda men konkurrensen om kunden blir tuffare. En avgörande fråga är hur mycket av e-handeln som hamnar utomlands. Mixen mellan fysisk butik, e-handel och leveranser från Sverigebaserade lager kommer att vara ett starkt erbjudande framöver, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.
Ett förändrat konjunkturläge kan dock förändra situationen. Utöver minskad konsumtion väntas även en lågkonjunktur öka e-handeln ytterligare.

– En konjunkturavmattning kan bli en katalysator till de strukturella förändringar som sker i handeln. E-handeln är prisdriven och en lågkonjunktur kan leda till att den privata e-handelsimporten ökar ännu snabbare, säger Johan Davidson.

Källa: Svensk Handel

 

Fakta | från rapporten:

  • Enligt Svensk Handels prognoser kommer den fysiska detaljhandeln utgöra 64 – 74 procent av omsättningen, den svenska e-handeln stå för 21 – 26 procent och den utländska e-handeln 5 – 10 procent av den totala handeln år 2030.
  • Antalet butiker väntas minska med cirka 6 500 – 11 000. Det motsvarar en minskning av antalet butiker med mellan 20 och 35 procent.
  • Antalet anställda i handeln väntas bli mellan 3 000 och 30 000 färre. Minskningen beror på att antal anställda i sällanköpsvaruhandeln väntas minska med 27 000 – 55 000 till år 2030.

Källa: Svensk Handel


Butik stänger igen efter rånvåg

Amir Burhani driver en bärbutik på Norra Tvärgatan tillsammans med sin fru och en anställd i Svedala cirka två mil sydost om Malmö. Under en dryg månad har hans butik utsatts för fyra rån. Nu i, mitten av juni, har han fått nog och stänger butiken för gott, skriver bland andra Sydsvenska Dagbladet.

Första rånet begicks av en maskerad person med kniv. Vid de två andra tillfällena var rånarna beväpnade med ett pistolliknande vapen. Samtliga gånger blev bytet kontanter från växelkassan.

I måndags blev butiken rånad mitt på dagen för fjärde gången. Rånaren kom in med hjälm på huvudet och hotade en anställd med ett vapenliknande föremål. Bytet blev cigaretter.

Stänger för gott

– Nu stänger vi för gott, vi orkar inte mer, säger Burhani till tidningen.

Han säger till Sydsvenskan att den anställde inte mår bra och har varit sjukskriven under den gångna veckan. Samtidigt säger han att ingen vill jobba i butiken. Nu klappar han igen butiken för gott. Enligt honom är kunderna ledsna och besvikna över det som har hänt.

När familjen startade en närbutik i Lomma för ett år sedan blev även den rånad av en person med ett pistolliknande föremål.

Enligt handlaren har det generellt blivit stökigare i Svedala den senaste tiden.

Inbrott och bilbränder

– En butik har fått krossad ruta, och en annan har haft inbrott där det stals cigaretter. Och det är bränder. Det sker lite mer i Svedala just nu, säger han till tidningen.

Natten till den 7 juni fick polisen larm om en bilbrand på Holmagatan i Svedala. Branden kunde släckas av räddningstjänsten. Ytterligare två bilar skadades i samband med branden.

Försök till mordbrand

Den 4 juni vid klockan halv fyra på natten brann fyra bilar på Värbyvägen i Bara i Svedala, skriver polisen på sin webbsida. Branden spred sig till en närliggande fastighet som fick mindre skador. Polisen rubricerar händelsen som försök till mordbrand.

Källor: SSVD, Aftonbladet, Expressen, Lokaltidningen, mfl.

Foto: Eventyr


De hetaste trenderna enligt årets ”Matrapporten”

Mindre kött, mer närproducerat och färre droppar alkohol i glaset. Det avslöjas i den senaste upplagan av Food & Friends ”Matrapporten”, som varje år studerar svenskarnas matvanor.

Det faktum att ungefär en fjärdedel av de ungdomar som säger att de är vegetarianer i själva verket äter kött några gånger i veckan var det som orsakade flest skratt i publiken när Pontus Dahlström, projektledare på Food & Friends, presenterade årets upplaga av Matrapporten i fredags. ”Pseudovegetarianer” är för övrigt det nya namnet på just den här gruppen.

Ungefär fem procent av svenska konsumenter räknar sig som vegetarianer och två procent är veganer, men i åldersgruppen 15-24 år är hela tio procent vegetarianer. Och nästan en tredjedel av alla som tillfrågats vill dra ned på sin konsumtion av nöt- och griskött.

Här är fler tydliga trender från Matrapporten:

Närproducerat har seglat upp som vinnare när det handlar om vilka produktegenskaper som konsumenterna värderar högst. För 22 procent av kvinnorna och 18 procent av männen är det viktigast att maten är närproducerad. Andra egenskaper som också värderas högt är billigt, hållbart producerat och att maten är utan tillsatser.

Mindre alkohol i glasen är en annan tydlig trend som drivs av de yngre generationerna. I åldersgruppen 24-34 år är det 16 procent som aldrig dricker alkohol. I alla åldersgrupper är det fler kvinnor som avstår alkohol jämfört med män; 13 respektive 10 procent.

Favoritmaträtter och variation är det lite skralt med. I genomsnitt är det elva recept som återkommer i ett genomsnittligt hushåll. Bland vardagsrätterna är det spagetti med köttfärssås som ligger etta på tio-i-topplistan, följt av kyckling med tillbehör och på tredje plats kommer fisk. När det gäller helgmat är det kyckling som har förstaplatsen, på andra och tredje plats kommer pizza och tacos.

Spontanhandling är det nya svarta, omkring 41 procent av konsumenterna bestämmer samma dag vad det ska bli för mat till middag på kvällen. Bara en dryg tredjedel av svenska folket planerar i förväg vad de ska äta under veckan. I storstäder som Stockholm och Göteborg går cirka hälften av de tillfrågade till matbutiken minst tre gånger i veckan. Ungdomarna hämtar i huvudsak sin inspiration till matlagningen från sociala medier; för personer över 55 år är mattidningar den viktigaste inspirationskällan.

Källa: Lif

Fakta | Matrapporten

Varje år tar kommunikationsbyrån Food & Friends tempen på hur svenska konsumenter handlar, lagar och äter; årets upplaga är den åttonde i ordningen. Frågor, analys och presentation görs av Food & Friends och en oberoende webbpanel från Nepa för att från en grupp av cirka 500 000 personer dra 1 000 svarande med ett representativt urval gällande ålder (15-74 år), kön och region.