Positivt om butikernas avfallshantering

I veckan kom Naturvårdsverkets utredning om bland annat avfall från butik. Det är en bra utredning som uppmuntrar ansvar och innovation. https://www.naturvardsverket.se/contentassets/e46f2701d800447f9a8eb8a6960cd475/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar.pdf


Politiker - våga lita på oss som röstar

Valrörelser tenderar till att reduceras till korta tankar och formuleringar. Men jag tror att vi som röstar klarar av komplexa frågor och inser att det handlar om att kavla upp ärmarna och börja jobba från grunden för att det ska bli bra. Läs vår rapport om hur man rätar upp polisens arbete: https://www.livsmedelshandlarna.se/wp-content/uploads/2022/07/Projekt-Overklaga-hur-fa-polisen-att-gora-sitt-jobb-Livsmedelshandlarna-2022.pdf


Fem till åtta miljarder till i höjda matpriser

Hoppas du haft en bra sommar, idag pratar jag om ett inflationshöjande beslut i riksdagen i somras som flugit under radarn: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20221274-om-producentansvar-for_sfs-2022-1274


Rapport från Almedalen och glad sommar!

Nu tar Pärs Minut lite semester men först en sammanfattning av vårt arbete under våren och i Almedalen. Samt ett par länkar med artiklar senaste veckan som berör det vi arbetat med: https://www.di.se/nyheter/branschvrede-mot-polisen-varfor-ens-anmala-brott/ https://www.di.se/debatt/debatt-skapa-ett-tryggare-sverige-for-foretagare/ Önskar dig en skön sommar!


Gratis inflationsskyddade färska rapporter

Under våren har Livsmedelshandlarna arbetat för att ta fram ny kunskap, där syftet är att vi på ett bättre sätt ska kunna motverka brott i butik. Ladda ner rapporterna nedan och se när och var under Almedalsveckan du kan se oss. Vi sänder vi vår Facebook-sida.

Nordisk jämförelse

Rapporten: https://cutt.ly/kKMkBpJ

Seminariet: https://almedalsveckan.info/program/64987

Projekt Överklaga

Rapporten: https://cutt.ly/UKMk758

Seminariet: https://almedalsveckan.info/program/65126


https://youtu.be/oYFkRzGtNjM

Glad midsommar!

Brott mot dagligvaruhandeln - en nordisk jämförelse https://almedalsveckan.info/program/64987

Hur får vi ner antalet brott i livsmedelsbutiker i Sverige https://almedalsveckan.info/program/65126


Projektledarskola för politiker och polis

Saker som utvecklats i fel riktning tar ofta lång tid att räta upp. För att göra det behöver man sätta mål, delmål och vilka aktiviteter som behövs för att nå dit. Det räcker sällan med "mer resurser" utan tydligt syfte. Ta del av vår projektledarskola för politiker och polis. Om varför Livsmedelshandlarna kommit fram till detta: https://www.dagligvarunytt.se/opinion/debatt/par-bygdeson-vi-trodde-det-skulle-bli-battre-nar-vi-hjalpte-polisen-det-blev-tvartom/

https://www.dagligvarunytt.se/i-butik/sakerhet/handlaren-rasar-mot-polisen-efter-130-anmalningar-slarv-felbeslut-och-tjanstefel/


När självklarheteter får krångliga lösningar

I veckan har riksdagen klubbat propositionen om prisinformationslagen. Trots att en majoritet var emot att livsmedel inte tydligt blir undantagna, gick den igenom. Hoppet står nu till att Konsumentverket agerar i enlighet med ett så kallat tillkännagivande. Det enkla blir allt krångligare.

En sammanfattning av vad tillkännagivanden är: https://www.dn.se/sverige/ewa-stenberg-sa-har-kan-damberg-och-andersson-inte-fortsatta/

För dig som verkligen vill läsa på: https://svjt.se/svjt/2015/95


Myten om lönsamheten i handeln jämfört med leverantörerna

Ofta läser vi att handeln tjänar massor med pengar och leverantörerna ingenting. Därför behövs lagar och okritiserade prishöjningar. Stämmer det? Kanske inte alltid. Länkar för dig som vill läsa mer om hur lönsamheten ser ut i olika delar av branschen:

https://hui.se/wp-content/uploads/2019/11/Detaljhandelns-l%C3%B6nsamhetsrapport.pdf

https://ycharts.com/companies/ORKLY/profit_margin

https://www.macrotrends.net/stocks/charts/PG/procter-gamble/ebitda-margin

https://ir.mondelezinternational.com/news-releases/news-release-details/mondelez-international-reports-q4-and-fy-2021-results

https://www.macrotrends.net/stocks/charts/KO/cocacola/ebitda-margin

https://www.unilever.com/files/5b9872cf-337a-4bb4-9692-02a1b0a1b7fe/ir-q4-2021-full-announcement.pdf

https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/full-year-results-2021


Sverige, våldet och det stulna samhället

I en nyutkommen antologi, sammansatt av Amir Rostani och Jerzy Sarnecki sammanfattar 22 forskare sin forskning när det gäller brottsligheten i Sverige. Vill du ser mer finns detta seminarium från SNS: https://www.youtube.com/watch?v=ZUcIQ_c7w-E