Cirkulär ekonomi på riktigt

För att kunna ställa om vår ekonomi till en mer cirkulär sådan, krävs att de system vi omger oss med främjar innovation och utveckling. Detta är ett bra sådant exempel. https://www.dn.se/debatt/kommunalt-monopol-bromsar-foretagens-avfallsatervinning/