Coronabunkringen i mars lyfte Icas första kvartal

Coronabunkringen i mars lyfte E-handeln med 34 procent och EMV-andelen med nära 28 procent. Det visar Icas första kvartalsrapport som presenterades den 29 april.

Rapporten konstaterar också att Icas omsättning under årets första kvartal uppgick till 30 366 miljoner SEK. Det är en ökning med 8,1 procent från i fjol. Rörelseresultatet minus jämförelsestörande poster hamnade på 1 310 miljoner SEK (1 125).

ICA Sveriges omsättning steg med 8,3 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på de kraftigt positiva volymeffekter i partihandeln som uppstod under bunkringsfasen i mars, när Coronakrisen trappades upp. Andra faktorer som bidrog till ökningen var positiva priseffekter och skottdagen i februari.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster steg till 916 miljoner SEK (825). Den ökade försäljningens positiva resultatpåverkan motverkades delvis av högre kostnader. Försäljningsutvecklingen för egna märkesvaror var stark, vilket också hade en gynnsam effekt. Samtidigt var beställningstrycket på e-handeln mycket högt, vilket ledde till kapacitetsbrist och högre kostnader, framförallt kopplat till e-handelslagret i Stockholm.

Nya kundgrupper

“Bunkringsperioden i mars lyfte hela kvartalets tillväxt. Den innebar också ett

extremt tryck i e-handeln, när betydligt fler kunder, och även nya kundgrupper, exempelvis äldre, köpte mat och apoteksvaror på nätet. Vi kunde, trots mycket högre volymer än normalt, hantera flödena på ett bra sätt och med god kontroll även om det stundtals saknades en del varor i butikshyllorna. Det klarade vi med hjälp av många fantastiska insatser av ICAhandlare och våra medarbetare i olika delar av varukedjan,” skriver ICA Gruppens vd Per Strömberg i en rapportkommentar.

Skottdagen i februari beräknas ha påverkat resultatet med cirka +15 miljoner SEK. Rörelsemarginalen steg till 4,3 procent (4,2).

Bedömda Coronaeffekter

Coronapandemin bedöms ha påverkat försäljningstillväxten med +3,0 procent. Effekten på rörelseresultatet beräknas ha uppgått till cirka +35 miljoner SEK. Försäljningsökningen i mars har netto gynnat ICA-systemet men skillnaderna mellan olika butiker är stor. Butiker som ligger nära Norge och Finland eller i shopping-centra har i vissa fall tappat mycket försäljning.

EMV-andelen nära 28 procent

Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning uppgick till 27,8 procent (26,8%).

E-handeln ökade med 34 procent

Vid periodens slut erbjöd 308 ICA-butiker e-handel (lösplock) och 637 butiker ICA Matkassen. Onlineförsäljningen uppgick under första kvartalet till 766 miljoner SEK (570), en ökning med 34 procent från motsvarande period i fjol. E-handels­andelen för de ICA-butiker som erbjuder mat online, var 3,8 procent. Enligt Dagligvaruindex (DVI) ökade e-handelsmarknaden för mat i Sverige under första kvartalet med 27 procent.

Fler ska kunna få maten hemlevererad

För att snabbt kunna utöka butikernas möjligheter att erbjuda hemleveranser har ICA

kompletterat sin e-handel med en snabbutrullning av sin måltidsapp ICA Pronto. Detta för att leva upp till den kraftigt ökade efterfrågan på hemleveranser till följd av Folkhälsomyndighetens uppmaningar om att riskgrupper och Coronasjuka ska undvika att handla i butiker. Målet är att cirka 150 butiker ska anslutas under våren. Tjänsten är tillgänglig för alla men just nu är riskgrupper och Coronasjuka prioriterade.