Dagligvaruhandelns agerande på FHMs råd om allas ansvar att förhindra smitta

Folkhälsomyndigheten publicerade den 1 april 2020 allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid 19. Råden riktar sig både till den enskilde individen och till olika verksamheter, däribland handeln.

I råden anges att var och en i Sverige har skyldighet att minska smittspridningen och bör som en åtgärd hålla avstånd till varandra, inom och utomhus på platser där människor samlas. Butiker är ett exempel. Förutom kundens egna ansvar att hålla avståndet, ska även butiken hjälpa till.

Svensk Dagligvaruhandel har med anledning av de nya allmänna råden tagit fram gemensamma riktlinjer för hur man ska minska trängsel och köbildning samt säkerställa avstånd mellan kunder i en butik.

Sammanfattning av de gemensamma riktlinjerna:

  • Butiken ska arbeta för ett jämt kundflöde och uppmana kunder, att i den mån det går, komma de tider då besöksantalet brukar vara lägre.
  • Markeringar appliceras på golven för att hjälpa kunder att hålla avstånd.
  • Butiken ska informera och påminna kunder om att de ska hålla avstånd till varandra. Det kan ske på olika sätt beroende på butikens förutsättningar, men kan ske genom ljud eller text.
  • Butiken ska också informera om att tillträde till butiken kan begränsas om man bedömer att avstånd mellan kunderna inte kan hållas på grund av att det är för många personer i butiken samtidigt.
  • Butiken ska utse en ansvarig person som bedömer om avstånd hålls och om tillträdet till butiken behöver begränsas.
  • Vid begränsat tillträde till butiken, ska ett kösystem upprättas där avståndet mellan personerna i kön ska vara minst 1,5 meter.

Implementering av åtgärderna har startat och sker successivt utifrån varje butiks förutsättningar.

Till hela dokumentet med mer förslag på åtgärder: Rutiner med anledning av Covid 19 (skrivningar med anledning av FHM råd från 1 april finns i punkt 3)

Källa: Svensk Dagligvaruhandel

Foto: handtvätt FHM