Dagligvaruhandelns åtgärdslista till regeringen

Branschorganisationer kräver att livsmedelssektorn klassas som samhällskritisk. Kravet kommer från Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och LRF, och står högst på listan över de politiska åtgärder som branschen efterlyser i spåren av coronautbrottet.

”Att klassas som samhällsviktig inger trygghet att det vid politiska beslut säkerställs att livsmedelssektorns system störs så lite som möjligt”, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel till Fri Köpenskap.

Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen, tycker också att det är absolut nödvändigt att ett sådant beslut fattas av regeringen.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson kallade företrädare för hela livsmedelskedjan till ett första coronakrismöte den 12 mars. Det följdes av ytterligare ett möte den 17 mars. Framöver kommer två avstämningsmöten i veckan att genomföras med regeringen
Inga problem med livsmedelsförsörjningen

Jennie Nilsson adresserade också läget i måndags på facebook.

”Jag vill understryka att det inte finns några tecken på problem med livsmedelsförsörjningen i Sverige i nuläget”, skrev ministern då.

Sedan dess har smittläget förvärrats och pressen på livsmedelssektorn hårdnat ytterligare. Inte minst hos butikerna som sett hyllorna tömmas och haft svårt att hinna med att plocka varor till e-handeln.

”Livsmedelssektorn säkerställer att befolkningen får tillgång till livsmedel. Det är många led som ska fungera innan konsumenten väl får maten på sin tallrik och de systemen måste fungera i händelse av kris som den vi befinner oss i”, säger Karin Brynell till Fri köpenskap.

Svensk Dagligvaruhandel har därför överlämnat en lista med förslag på åtgärder till landsbygdsministern. Förutom att ”klassificera dagligvaruhandeln samt de underleverantörer som används vid omlastningsterminaler och lager som en prioriterad funktion i samhället” ber organsationen regeringen om följande:

  • Tydliga instruktioner.Dagligvaruhandeln har i brist på vägledning tagit fram egna riktlinjer för hantering av smitta i butik eller lager. Svensk Dagligvaruhandel vill att myndigheterna vidimerar att de är korrekta eller ger andra tydliga instruktioner.
  • Stöd från vården. Efter att hänsyn tagits till sjukvården och äldre vill dagligvaruhandeln ges högsta prioritet om behov uppkommer av skyddsutrustning.
  • Stöd vid större lockdown.Livsmedelssektorn behöver hjälp från stat och myndigheter för att kunna säkerställa leveranser, transportzoner, varuförsörjning och personalresurser.
  • Prioriterad barnomsorg.Om grundskolor och förskolor stängs behövs speciella lösningar för barnomsorg för att kunna behålla tillräckligt mycket personal i tjänst.
  • Lagstiftning ses över. Dagligvaruhandeln önskar att regeringen/myndigheter pausar implementeringen och/eller gör justeringar på vissa lagstiftningsområden och nämner tillfällig flexibilitet vad gäller arbetsvillkoren som exempel.

Källa: Fri Köpenskap

Bildtext: Karin Brynell är vd för Svensk Dagligvaruhandel.