Dags för jobbskugga i handeln

14 november är det premiär för handelns Jobbskuggardag landet över. Svensk Handels vd, Karin Johansson, blir en av de första att få en jobbskugga.

Från och med höstterminen har PRAO blivit obligatoriskt för alla högstadieungdomar. Nu presenterar Handelsrådet ett färdigt program för arbetsplatsbesök: ”Handelns jobbskuggardag”. Det är en dag där eleven följer med sin kontaktperson och får en verklig inblick i dennes jobb, något som ger fler ungdomar en inblick i den breda variation av yrkesroller som finns ute i handelsföretagen.

Jobbskuggardagen omfattar både förberedelser och efterarbete som knyter an till läroplanen på flera sätt. Dels till PRAON men också ämnen som svenska, samhällskunskap, matematik och hem- och konsumentkunskap.

Upplägget kopplar till Yrkeskartan.se, en webbsida där eleven tillsammans med sin studie- och yrkesvägledare kan gå in och hitta lättillgänglig information om alla de yrkesroller som finns ute i handeln. Utifrån detta undersöker de tillsammans vilka möjligheter som finns på orten. Sedan ska eleven själv ansöka, med en presentation – i skrift eller rörlig bild – något som också blir en praktisk övning i svenska.

Informationsmaterial för både lärare, studie- och yrkesvägledare, kontaktpersoner på företagen, skolledare, elever och föräldrar återfinns på karriärihandeln.se.

Källa: Handelsrådet

Foto: Svensk handel