Den politiska sjukan drabbar barnen och skattebetalarna

Oviljan att underlätta för myndigheter att utbyta information är ett stort hinder, såväl när det gäller att skapa förebyggande insatser för barn på glid som att bekämpa brott mot välfärdssystemen. Vad tror du behövs för att politikerna ska ta tag i detta på allvar? Ber om ursäkt för tekniken denna gång, men både kamera och stativ la av samtidigt.