Den svåra konsten att skapa lönsam e-handel med mat

E-handeln med mat har under pandemin vuxit mycket snabbt. I takt med vaccineringarna har dock kunderna åter börjat handla mer i butik. Vad innebär det och vad krävs för att gör e-handeln lönsam?

För dig som vill veta mer: https://www.svenskdagligvaruhandel.se/wp-content/uploads/Dagligvaruindex-juli-2021.pdf