Dramatisk förändring i köpbeteende bland äldre

Att e-handeln av mat exploderat under coronapandemin är ingen nyhet. Inte heller att de äldre står för en allt större del. Nu visar en studie från Göteborgs universitet hur stor förändringen är och allra störst är den bland personer födda på 1930-talet och första halvan av 1940-talet.

Hela 23 procent ur den befolkningsgruppen handlar mat via nätet minst en gång i månaden. Före coronautbrottet var det bara en procent.

– Vi ser tydligt att det hänt något ganska dramatiskt vad gäller köpbeteenden hos äldre. Våra siffror visar tydligt att yngre personer, födda från mitten av 1960-talet och framåt, inte alls ökat sin e-handel lika mycket, säger John Magnus Roos, forskare vid Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan i Göteborg och Chalmers tekniska högskola till Fri Köpenskap.

Hos personer födda mellan 1977 och 2000 var det före coronakrisen 14 procent som beställde mat via nätet minst en gång i månaden. I dag är siffran 51 procent.

Av samtliga medverkande uppger åtta procent av de före pandemin beställde mat via e-handel minst en gång i månaden. I dag är den siffran 36 procent.

När det gäller onlineshopping över huvud taget är inte förändringarna i köpbeteende lika dramatiska. Bland de som är födda 1977 och senare syns igen signifikant ökning alls. Däremot har de äldre ökat sin e-handel också när det gäller andra varor än mat. Hos personer födda under 1930-talet och 1940-talets första halva var det 21 procent som före coronakrisen shoppade online minst en gång i månaden. I dag är den siffran 54 procent.

Totalt shoppar nu 79 procent online en gång i månaden. En ökning från 55 procent.

John Magnus Roos tror att de förändrade konsumtionsmönstren kommer att bestå även efter coronakrisen.

– Ja, det är jag hundra procent övertygad om. Tidigare forskning visar att om man har tagit sig över tröskeln och börjat e-handla, så fortsätter man. Dessutom benämns personer som är födda mellan 1930 och 1945 som den plikttrogna generationen. De överger inte sina vanor så lätt.

Totalt ingår 2 349 personer som underlag i undersökningen. För digital handel före coronakrisen har forskarna använt sig av SOM-institutets befolkningsrepresentativa statistik och för digital handel under coronapandemin har man använt en egen befolkningsrepresentativ undersökning. Båda mätningarna är representativa för den svenska befolkningen utifrån ålder, kön och bostadsort.

Källa: Fri Köpenskap