Du trodde att du hade fått skadestånd – ha, ha, pilutta dig!

Om du som näringsidkare i Sverige blir utsatt för brott och där brottslingen sedan ska betala skadestånd till dig, är det du själv som får se till att du får pengarna. Du får ingen hjälp av domstolen med det.