Dyster rapport om brottslighet i förortsbutiker

Stockholms Handelskammare: Säkra gator och torg skapar förutsättningar för folkliv och näringsliv. Men när otrygghet och kriminalitet biter sig fast i ett område försämras förutsättningarna för företagande. Butiker, restauranger och andra verksamheter tvingas stänga, vilket i sin tur gör att otryggheten ökar ytterligare och en negativ spiral är igång.

Så inleder Stockholms Handelskammare årets rapport kring kriminaliteten och otryggheten i Stockholms förorter, eller de av polisen så kallade ”särskilt utsatta områden”. Rapporten bygger på en undersökning de givit Demoskop i uppdrag att göra.

Kan inte försäkra sig

Livsviktigt har tidigare skrivit om problemen butikerna i Stockholms förorter har. Hur de utsätts för stölder, rån, hot och våld i en större omfattning än någonsin tidigare och dessutom i större omfattning än jämfört med ”icke utsatta områden”.

I förra veckan rapporterade Livsviktigt att det till och med gått så långt att butiker och restauranger i dessa områden tvingats stänga igen på grund av att försäkringsbolagen nekar dem att försäkra sig. Detta på grund av att brottsrisken är så hög att det snarare är en fråga om när istället för om ett brott inträffar.

Nedslående resultat

I måndags gav så Stockholms Handelskammare ut rapporten ”Kriminaliteten förgiftar företagandet i förorten”. I den redogörs för hur företagare i dessa områden begränsas att bedriva sin verksamhet. Detta görs i en jämförelse med en liknande undersökning Handelskammaren gjorde i fjol; ”Brottsplats Stockholm 2016:2”.

Resultaten är nedslående.

Värre på bara ett år

I fjol uppgav var fjärde intervjuad företagare i förorten att de fått försämrade möjligheter att bedriva verksamhet på grund av brottslighet. I år uppger en tredjedel av företagen i dessa områden att de är utsatta för brott i hög utsträckning.

”Att de trots detta fortsätter hålla sina butiker och restauranger öppna är ett tecken på styrka och mod. Det är dessa företagare samhället sviker när man inte lyckas säkra deras arbetsplatser.”, skriver Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, i förordet till rapporten.

Tvingas ge upp

Vidare skriver hon att kriminaliteten gör att företagarna tvingas att ge upp.

“När fönster krossas, varor stjäls och kunderna sviker finns varken möjlighet eller lust att fortsätta.”

Undersökningen visar att nära var tionde företagare funderar på att flytta på grund av brottsligheten och nära var tjugonde funderar på att lägga ner helt och hållet.

”För att vända brottsspiralen måste vi lyssna på dem som har sin verksamhet längs gator och torg i utanförskapsområdena. De är småföretagare, och har butiker, serviceinrättningar, restauranger eller kaféer som ligger nära tunnelbane- eller pendeltågsstationer.” skriver Maria Rankka.

Några axplock över hur läget ser ut idag;

  • en av tio överväger att flytta eller lägga ner sin verksamhet
  • fyra av tio efterfrågar mer polisnärvaro eller fler ordningsvakter
  • en av sex anser att förutsättningarna att bedriva verksamhet är dåliga
  • en av fyra anser att brottslighet eller otrygghet är det största problemet för deras verksamhet
  • en tredjedel har i stor utsträckning varit utsatt för brottslighet de senaste två åren
  • en av fem företagare känner sig mycket eller ganska otrygga i sina egna lokaler

Ljusare bild av Södertälje

“Bilden är mörk”, skriver man i rapporten men man har hittat en liten ljuspunkt och det är Södertälje kommun. Där pekar flera siffror åt rätt håll, vilket tyder på att säkerhetsproblem går att lösa med rätt åtgärder. Den så kallade Tore II-insatsen* har gett vissa resultat som lett till lagföring av och fängelsestraff för ett stort antal grovt kriminella.

Rapporten har kommit med dessa slutsatser:

  • Levande torg skapar trygghet, kriminalitet begränsar möjlig-heten till levande torg. Risken är påtaglig att kriminalitet mot småföretag skapar en självförstärkande spiral, där brottslighet i ett område minskar antalet butiker, vilket gör torg otryggare, vilket ytterligare ökar brottsligheten och den sociala utsattheten i hela närområdet.
  • Företagare och deras anställda är människor av kött och blod. Utsatthet för kriminalitet översätts inte bara till ekonomiska förluster, utan också till en omfattande risk för individen. De individer som driver småföretag i utsatta områden är modiga och starka, och förtjänar samhällets stöd.
  • Utvecklingen går åt fel håll i utanförskapsområden i nästan samt-liga undersökta kommuner, med Södertälje som ett undantag. Andra kommuner och platser bör lära av Södertälje och av metoder som har fungerat i städer av liknande storlek i utlandet.
  • Enskilda företagare kan inte själva värja sig mot brott och otrygg­het, utan problemet kräver ett samlat krafttag av kommuner, polisen och andra myndigheter, näringsliv samt civilsamhälle. Före­tagarna vill se att problemet möts med patrullerande poliser och kommunala ordningsvakter.

Livsviktigt återkommer i såväl magasin som i följande nyhetsbrev med mer om denna undersökning liksom reaktioner på den och djupdykningar i enskilda handlares vardag i de utsatta områdena.

Text: Marie Halldestam Hallencreutz

Bild: Svenska Handelskammaren

* Tore II var en myndighetsgemensam insats, där polisen samarbetade med kommunen och ett tiotal myndigheter, däribland Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogden och Skatteverket med flera, för att punktmarkera grovt kriminella.