Fakta | E-handel och ekologiskt

I samband med att den ekologiska förordningen ska implementeras i Sverige senast 2021 har det blivit uppenbart att lagstiftaren inte har haft ett e- handelsperspektivet. E- handel och ekologisk är ett område under utveckling.

Nedan visas vad som gäller idag. Effekterna kan bli ganska stora på verksamheten innan vi vet vad som gäller. Svensk Dagligvaruhandel deltar i arbetet med att ta fram nationella riktlinjer utifrån den ekologiska förordningen och har som mål att redovisa nationella riktlinjer redan vid halvårsskiftet nästa år även om sista datum är den 1 januari 2021.

Försäljning via E-handel

  • Försäljning av ekologiska livsmedel via distans/e-handel är inte försäljning direkt till slutkonsument, vilket gör att denna typ av verksamhet i princip alltid ska anmälas till ett kontrollorgan. För att det ska vara direkt försäljning till slutkonsument krävs att försäljningen (vid köptillfället) sker i närvaro av både handlaren eller dess personal och slutkonsumenten. Observera att lagerhållningen också alltid ska vara anmält till ett kontrollorgan oavsett vem som äger lagret.
  • Alla anläggningar inom företaget som är inblandade i handeln ska ingå i anmälan till kontrollorganet. Sker försäljningen via gemensam webbplats behöver endast huvudkontoret anmälas, men lager och butik som packar/lämnar ut varorna måste omfattas av kontrollen. För livsmedelskedjor med en gemensam firma (samma organisationsnummer) räcker således en anmälan men den ska omfatta alla anläggningar.
  • Observera att för livsmedelskedjor där butikerna har egen firma (eget organisationsnummer) ska varje butik göra en anmälan. Detta gäller oavsett om butiken har egen webbhandel eller en gemensam för hela kedjan.
  • Med distanshandel menas att köpet ingås när slutkonsumenten väljer att slutföra köpet på webbsidan, eftersom denna då ingått ett bindande avtal med företagaren. Detta gäller oavsett om betalning sker vid köpet, via faktura eller vid hämtning i butik. Det gäller också oavsett om matkassen plockas ihop i butik eller på lager för hämtning/utkörning.
  • Kontrollmyndigheten har börjat utföra vite till de butiker som inte har anmält sin verksamhet till kontrollorgan.

Aktuella frågor som Svensk Dagligvaruhandel jobbar med är;

  1. Kodnumret för kontrollorgan som kontrollerar att ett livsmedel uppfyller kraven för att få märkas med ”ekologiskt” eller dylikt på ett färdigförpackat livsmedel ska vara tillgängligt för konsumenten även på webbplatsen vid e-handel.
  2. SLV:s inställning att begreppet ”distribution” inte kommer att innefatta transport vad gäller kontrollsystemet och anmälningsplikten utifrån nya EU-förordningen.
  3. Digitalspårbarhet och dokumentation
  4. SLV har delegerat kontrollen till kontrollorganen, SLV kan ta tillbaka den och delegera ut den till kommunerna men då krävs en lagändring. Dagligvaruhandeln vill ha in kontrollen i den ordinarie livsmedelskontrollen.
  5. Butiker med restaurangverksamhet i förhållande till butiker som har varmt och kallt kök samt catering som säljer EU-ekologiskt.

Text: Marie Hallencreutz

Källa: Svensk Dagligvaruhandel

Foto: Marie Hallencreutz