Fem till åtta miljarder till i höjda matpriser

Hoppas du haft en bra sommar, idag pratar jag om ett inflationshöjande beslut i riksdagen i somras som flugit under radarn: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20221274-om-producentansvar-for_sfs-2022-1274