Finland står ut som landet med bäst krisberedskap i Europa

Sverige, och dess brist på beredskap inför kriser, är inte unik i Europa.

Finland däremot har lärt sig sin läxa av historien och landet har sett till att skapa, underhålla – och hemlighålla – lager av livsmedel och sjukvårdsmateriel. Varor och materiel som de nu tagit fram för att klara av corona-krisen. Dessutom har det lilla landet i öst en pandemiplan, varav den senaste fastställdes efter svininfluensan 2009.

Till skillnad från många andra europeiska länder har Finlands regering kunnat lova sin befolkning att det inte kommer att råda någon brist på varken skydds- eller sjukvårdsutrustning eller livsmedel.

Sedan världskrigen har Finland skyddade, hemliga beredskapslager som öppnades nyligen inför corona-krisen och i internationell jämförelse bedöms Finlands beredskap vara på god nivå.

Enligt Tomi Lounema, direktör för Försörjningsberedskapscentralen i Finland underhålls och utvecklas beredskapslagren löpande.

Endast till för finska medborgare

De beredskapsartiklar som finns i lagren är endast till för finska medborgare och finska samhällsinstitutioner, detta enligt finsk lag så andra länder kan inte räkna med någon hjälp.

Finland har dessutom olika krisplaner bland annat en pandemiplan som fastställdes efter svininfluensan 2009.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Försörjningsberedskapscentralen