Finska butiksdöden ska stoppas i nytt projekt

Varje år stänger ett tiotal butiker i den finska glesbygden igen, så kallade bybutiker. Nu hoppas bybutikshandlarna på ett pilotprojekt som lagts fram av den finska staten, skriver svenska Yle.

Pilotprojektet ”Bybutiker som mångservicecenter” har beretts vid det finska jord- och skogsbruksministeriet och går nu på remiss.

Enligt förslaget kan bybutiker i glesbygden beviljas stöd om de är verksamma året om och om försäljningen av dagligvaror är mindre än två miljoner euro per år. Dessutom ska avståndet till närmaste andra dagligvarubutik vara minst 7,5 kilometer, eller så ska närmaste butik på annat sätt vara svårtillgänglig.

Erbjuda två ytterligare tjänster

För att beviljas stöd ska stödtagaren också förbinda sig att i två år, utöver dagligvarubutikstjänster, också erbjuda minst två andra tjänster såsom posttjänster, kontantuttag, apotekstjänster eller bränsledistribution.

Mikaela Stenström som driver Holmströms lanthandel i Hitis, tycker att förslaget om att bevilja små bybutiker ekonomiskt stöd låter intressant.

”För byn skulle det vara bra att butiken finns kvar, men som företagare är det nog ganska knepigt med en liten butik”, säger hon till Yle.

Svårt hålla öppet året om

Precis som i Sverige brottas glesbygdshandlarna med vikande kundunderlag utanför turistsäsongen. Att då hålla öppet året om är en utmaning.

Det finns cirka 220 bybutiker i Finland och man uppskattar att runt 100 av dem uppfyller kriterierna för butiksstödet. Förslaget är att en sökande ska kunna beviljas högst 15 000 euro i stöd.

Men 15 000 euro skulle enligt Mikaela Stenström göra en stor skillnad för butiksföretagarna. En fördel kunde vara möjligheten att kanske anställa någon för en viss tid, och ha möjlighet att ta ut semester.

Går allt enligt planerna kan förordningen godkännas av statsrådet under våren. Då kan butiksinnehavare ansöka om stöd i höst. Budgeten för pilotprojektet är en miljon euro år 2019.

Text: Marie Hallencreutz

Källa: Svenska Yle

 

Bildtext:

Getaboden på norra Åland som även är postombud och bensinmack samt byns naturliga samlingspunkt med ett litet bord inne butiken där termosen alltid står redo. Geta har ca 500 invånare och den lilla byn rymmer även bland annat en kyrka från 1400-talet, skola, daghem, äldreboende, bibliotek, kommunkontor, och en frivillig brandkårsstation.

Foto: Claes hallencreutz