För okunnig för att få hjälp av polisen

Här hittar du Handlarrätt – från brott till fällande dom: https://www.handlarratt.se/