Från brott till fällande dom – Livsmedelshandlarna lanserar ny utbildning

Alla våra medlemmar har upplevt brott i sina butiker, en del mer andra. Livsmedelshandlarna upptäckte att det inte fanns någon hjälp för handlarna att hävda sin rätt när det gällde flertalet typer av brott . I en serie om sex utbildningsfilmer uppmärksammar därför Livsmedelshandlarna vad som är viktigt att känna till när man utsätts för brott och hur man ska agera.

– Nedlagda förundersökningar och bortprioriterade ärenden, nu har vi fått nog. Vi på Livsmedelshandlarna har tagit fram riktlinjer för alla handlare för vi ska ha de bästa förutsättningarna att få en fällande dom, säger Pär Bygdeson vd för Livsmedelshandlarna och tillägger:

– Hur får man sin anmälan prioriterad, vad har polisen för skyldigheter att ta upp en anmälan och vad har vi som handlare för rätt? Vi guidar er genom sex olika områden, allt för att era anmälningar ska få större effekt, säger han.

Ta del av filmerna

Ett gott råd till handlare är att ta del av utbildningen ”Handlarrätt” som finns på handlarratt.se.

– Vi har jobbat med brott i våra butiker i många år nu och upptäckt att vi har för lite kunskap om rättsprocessen från exempelvis stöld till fällande dom. Därför bestämde vi oss för att visa vad som gäller juridiskt i de utbildningsfilmer vi nu lanserar. Syftet är att förbereda handlarna när stölder, hot, misshandel och rån drabbar dem, säger Pär Bygdeson.

Juridisk vinkel

Utbildningen kring brott i butik, med en juridisk vinkel, finns på handlarratt.se och filmerna är producerade i samarbete med juristen Marie Wallin, fd åklagare.

Hon har följt flera handlarärenden om brott och bistått med juridisk hjälp i snart ett år för Livmedelshandlarnas räkning.

– Om du som handlare har tittat igenom de här filmerna och har koll på det som gäller då har du en möjlighet att kvalitetssäkra ditt polisärende och faktiskt få det prioriterat av polisen, säger hon.

– Gör du som handlare en bra och kvalitativ polisanmälan med rätt brott anmält, och en bra beskrivning av bevisläget, så är det enklare för polisen att direkt jobba i ditt ärende med kvalitet, och då blir det bättre förutsättningar att ditt ärende kommer att leda till en fällande dom, säger hon

Länkar, mallar och dokument

Till varje utbildningsdel finns en samling länkar, mallar och dokument för att fördjupa sig i frågan.

– Titta på filmerna i den ordning de är och återkom gärna med synpunkter, frågor och omdömen. Vi svarar så fort och rätt vi kan, säger Pär Bygdeson.

 

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Eventyr

Se utbildningsfilmerna på handlarratt.se

 

 

Fakta | Utbildningsfilmer om Handlarrätt

Del 1. Skyldighet att ta upp en anmälan.

Vad kan du som målsägande göra om polisen inte tar upp en anmälan? Viktigt att veta är att en polisman har skyldighet att ta upp en anmälan om brott som hör under allmänt åtal.

Brott som ringa stöld och stöld hör under allmänt åtal och som handlare kan vi inte nekas en anmälan av polisen.

Om Polisen inte tar upp en anmälan så ska du kräva ett kort, skriftligt underlag, om varför polisen inte tog upp en anmälan. Detta underlag ligger sedan till grund för att du ska kunna göra en missnöjesanmälan. Vi har tagit fram en mall till dig, se hemsidan.

 

Del 2. När begås brottet i din butik?

Om du i din anmälan kan leverera så stark bevisning som möjligt, ökar chansen att anmälan prioriteras av polisen.

Svag bevisning – Exempel på svag bevisning är ord mot ord-situationer där ingen tredje part kan stärka den enes bild av situationen.

Stark bevisning – Objektiv stödbevisning klassas som stark och kan exempelvis vara filmat bevismaterial från en övervakningskamera som styrker det målsäganden berättar.

På grund av rättssäkerheten måste bevisning kvalitetssäkras. Det innebär att bevisning inte får ändras eller påverkas från tidpunkten för brottet till dess att polisen tar hand om den. Det ska vara en så kallad obruten beviskedja, där det inte finns risk för manipulation eller förändring av själva råmaterialet, exempelvis från en övervakningskameras film.

 

Del 3. Rån i motvärnsfall – vad gäller?

Det är viktigt att anmäla rätt brott för att få rätt effekt av din anmälan. Här går vi därför igenom skillnaden mellan rån i motvärnsfallet kontra stöldbrott och misshandel som parallella brott. Det som skiljer brotten åt är syftet med våldet.

Rån i motvärnsfallet – Syftet med våldet är att få med sig varorna.

Misshandel – Syftet med våldet är att skada personen som ingriper mot stölden, fokus ligger inte på varorna.

 

Del 4. Håller bevisningen?

Om du i din anmälan kan leverera så stark bevisning som möjligt, ökar chansen att anmälan prioriteras av polisen.

Svag bevisning – Exempel på svag bevisning är ord mot ord-situationer där ingen tredje part kan stärka den enes bild av situationen.

Stark bevisning – Objektiv stödbevisning klassas som stark och kan exempelvis vara filmat bevismaterial från en övervakningskamera som styrker det målsäganden berättar.

På grund av rättssäkerheten måste bevisning kvalitetssäkras. Det innebär att bevisning inte får ändras eller påverkas från tidpunkten för brottet till dess att polisen tar hand om den. Det ska vara en så kallad obruten beviskedja, där det inte finns risk för manipulation eller förändring av själva råmaterialet, exempelvis från en övervakningskameras film.

 

Del 5. Straffrabatter och förundersökningsbegränsning

Utgångspunkten i Sverige är att polisen ska utreda alla brott som anmäls, så länge det finns en rimlig möjlighet att det blir uppklarat. Men varför utreds då inte brottet mot dig, trots att det finns en misstänkt?

Läs Åklagarmyndighetens förklaring här.

 

Del 6. Begär omprövning – så gör du

Om du får ett beslut om att en förundersökning läggs ner eller att ärendet direktavskrivs, och du anser att beslutet är felaktigt, finns det vissa sätt du kan agera på.

Om ditt ärende direktavskrivs, och det därmed inte finns några handlingar att begära ut, kan du gå direkt till steg 3 och använda mallen som finns där.

Om förundersökningen läggs ner, börjar du med steg 1.

Steg 1 – Begär ut handlingar
Du har rätt att begära ut handlingarna ur en förundersökning. Fyll i mallen nedan och skicka in den till den person inom polisen som beslutade om att lägga ner förundersökningen.

LADDA NER MALL

Steg 2 – Begär en myndighetsprövning av beslutet
Om du efter denna begäran inte får ut handlingarna och istället får ett nekande beslut, kan du begära en så kallad myndighetsprövning av beslutet. Fyll i mallen nedan.

LADDA NER MALL

Steg 3 – Begär omprövning
När du fått ut handlingarna kan det vara så att du fått ett underlag som gör att du är enig med det första beslutet och känner dig bekväm med det. Men om du anser att polisen till exempel missat något eller inte hört rätt personer, så kan du begära omprövning. Fyll då i mallen nedan.

LADDA NER MALL

 

Text: Marie Hallencreutz/Livsmedelshandlarna

Foto/Illustration: Eventyr