Fritt fram att stjäla för under 60 kronor

Enligt åklagarmyndigheten finns det ett internt beslut om att polisen inte behöver lagföra personer som begått brott till ett värde under 60 kronor. Det innebär att det är okej att snatta bara man håller sig under den gränsen.

– I grunden handlar Riksåklagarens riktlinje om en uttolkning gällande lag och hur denna ska tillämpas i praktiken. Genom riktlinjen ger Riksåklagaren landets alla åklagare vägledning om detta. Riktlinjen bygger således i allt väsentligt på uttalanden i förarbetena till den nu gällande lagstiftningen, säger Stefan Bergman, chefsåklagare vid åklagarmyndigheten i Södertörn.

Det var Ica-handlaren Andreas Bylger som uppmärksammade Livsviktigt om den interna riktlinjen där polisen tar upp anmälan om stöld men inte går vidare med lagföring av gärningsmannen om värdet av det stulna understiger 60 kronor.

– Jag tyckte det var mycket konstigt, och väldigt jobbigt, att polisen inte brydde sig om när vi anmälde snatterier trots att vi hade bevis från kamerorna och kunde peka ut de skyldiga. Polisen kommer till butiken och tar upp anmälan om snatteri, sedan läggs det ner automatiskt. De är för få, de har inte tid och de har en maxgräns för brott i butik på 60 kronor, säger Andreas Bylger, handlare på Ica Nära Sätra i Skärholmen.

Vad menar du maxgräns för brott på 60 kronor?

– Polisen lagför inte om värdet på det som är stulet är under 60 kronor. Och det kan jag säga att det snattas det för minst en gång per dag. Ibland oftare, även om det är olika personer som snattar från dag till dag.

Så det är okej att stjäla i din butik – och alla andra butiker – för upp till 60 kronor? Det är ingen idé att ens anmäla brottet eftersom polisen inte kommer att lagföra den som stulit?

– Javisst, så har det varit ett bra tag nu. Du kan fråga vilken handlare som helst. Jag har själv frågat chefsåklagare Stefan Bergman om det verkligen är sant och det är det.

Från en mejlkonversation mellan Andreas Bylger och Stefan Bergman framgår följande svar från Stefan Bergman, chefsåklagare vid Södertörns åklagarkammare:

”Hej Andreas! Enstaka stöld, med tillgripet värde under 60 kr ska enligt ÅM’s interna riktlinjer normalt sett inte föranleda lagföring.”

Livsviktigt tog frågan vidare till Per Geijer, säkerhetsansvarig på Svensk Handel.

Handlaren Andreas Bylger i Sätra, Skärholmen har i ett mejl från chefsåklagare Stefan Bergman fått bekräftat att det förekommer en maxgräns på 60 kronor i stöld för att det ska leda till lagföring. Hur ser du på det?

– Det är fullständigt vansinnigt. Det är att avkriminalisera snatterier och att gå ut med signalen till de kriminella att ”vi tycker det är okej att stjäla bara ni håller er inom rimliga gränser.” Jag kan inte acceptera skrivningar som denna, där brott anses vara okej, svarar Per Geijer.

Livsviktigt frågade chefsåklagaren

Livsviktigt undrade varför åklagarmyndigheten har satt en snatterigräns på 60 kronor och ställde frågan till chefsåklagare Stefan Bergman vid åklagarmyndigheten i Södertörn.

Jag har fått uppgifter från handlaren Andreas Bylger i Sätra, Skärholmen att ni tillämpar en intern riktlinje att enstaka stölder till ett värde upp till 60 kronor inte föranleder lagföring. Vad har föranlett detta beslut?

– I grunden handlar Riksåklagarens riktlinje om en uttolkning gällande lag och hur denna ska tillämpas i praktiken. Genom riktlinjen ger Riksåklagaren landets alla åklagare vägledning om detta. Riktlinjen bygger således i allt väsentligt på uttalanden i förarbetena till den nu gällande lagstiftningen, säger Stefan Bergman, chefsåklagare vid åklagarmyndigheten i Södertörn.

– Lite hårdraget handlar det sålunda ytterst om politiska överväganden om hur rättsväsendets resurser ska utnyttjas. Exakt vad som föranlett våra politiker att besluta om nu gällande lag är lite svårt för mig som tjänsteman att uttala mig om, säger Stefan Bergman.

Livsviktigt har sökt såväl justitieminister Morgan Johansson som Rikspolischef Dan Eliasson vid ett flertal tillfällen för kommentarer utan att lyckas.

Text: Marie Halldestam Hallencreutz

Foto: Svensk Handel