Geoblockeringsförordningen träder snart i kraft – det här behöver du veta

Nu är det hög tid att ta reda på vad som krävs inför geoblockeringsförordningen som träder i kraft i början av december. Här får du svar på dina frågor.

Geoblockeringsförordningen förbjuder diskriminering av konsumenter, och i vissa fall även näringsidkare, baserat på nationalitet, bostadsort eller etableringsort när de köper varor eller tjänster.

Förordningen är relevant för företag som säljer varor online i något av EU:s medlemsländer, eftersom de inte längre kan neka kunder att handla med hänvisning till nationalitet eller bostadsort. Även om förordningen inte tvingar företag att leverera varor till andra EU-länder, så kräver den att kunder från andra EU-länder ges samma möjlighet som inhemska invånare att köpa varor. Förordningen förbjuder därför att det på en webbplats ställs krav på bostadsort i ett visst EU-land, nationellt bankkonto eller specifikt betalningsmedel eller att en besökare på en webbplats automatisk omdirigeras till den lokala webbplatsen där besökaren befinner sig.

Medlemsexklusiv FAQ

Eftersom att förordningen träder i kraft den 3 december 2018 är det hög tid för företag att försäkra sig om att de efterlever kraven. Svensk Handel har tillsammans med Eurocommerce tagit fram denna FAQ för att underlätta arbetet för företag, ett dokument som innehåller svar på de vanligaste och viktigaste frågorna om geoblockering. Den som medlem i Svensk Handel kan nu ta del av denna FAQ i bifogad länk.

Källa och foto: Svensk Handel