Gold Plating – ett svenskt självskadebeteende

Här är något att fundera på! Ett EU-direktiv som samtliga svenska EU-parlamentariker röstade nej till. Bland annat med stöd i denna utredning: https://bit.ly/2GaQ1He

 

Dock gick det igenom och ska nu bli svensk lag. Vad gör vi då?

  1. Riksdagen ger ett tillkännagivande om att vi inte ska genomföra några framtida överimplementeringar utan framöver införa EU-direktiv på miniminivå: https://bit.ly/3oEn9sn
  2. Regeringen tillsätter en utredare som kommer fram till att just överimplementering vore bra för att göra livet enklare hos tillsynsmyndigheten som föreslås att bli Konkurrensverket: https://bit.ly/3ehplRW
  3. Utredarens förslag underkänns av Konkurrensverket: https://bit.ly/37VPBjE
  4. Regeringen väljer att gå vidare med inriktning mot överimplementering – eller gold plating som det också kallas. Förklara gärna för mig hur det kan bli på detta sätt, för jag förstår inte.