Gymnasiets ekonomiprogram kan få handelsinriktning

Nu kan det bli mer handel på gymnasiets ekonomiprogram. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att föreslå en försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan.

Inriktningen är i linje med det inspel som handelns parter gjorde till gymnasieutredningen.

– Detta är något som branschens parter har arbetat för under flera år. Även om det kommer att dröja innan en permanent lösning är på plats, är det glädjande att regeringen gör insatser för att tillgodose handelns kompetensbehov, säger Mats Johansson, Handelsrådets expert på utbildning och kompetens.

Svensk Handel har länge drivit frågan och välkomnar initiativet som ett viktigt steg för att stärka handelns framtida kompetensbehov.

– Vi vet att många elever som är intresserade av handel och försäljning väljer ekonomiprogrammet. Med en egen handelsinriktning kan vi göra det mer attraktivt att studera handel och på sikt bidra till att stärka kompetensen inom branschen, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Trots att var fjärde person får sitt första jobb i handeln och att branschen sysselsätter cirka en halv miljon människor har gymnasieskolans handelsprogram på många håll brottats med lågt söktryck.

– Många handelsföretag rekryterar gärna från ekonomiprogrammet redan idag. Digitalisering och förändrade butikskoncept kommer att ställa allt högre krav på framtidens medarbetare i handeln, det är viktigt att utbildningssystemet hänger med, säger Karin Johansson.

Förslaget med en handelsinriktning på ekonomiprogrammet är en av de viktigaste synpunkter som Svensk Handel, via det partsgemensamma Handelsrådet, haft på regeringens gymnasieutredning.

Text: Marie Hallencreutz

Källor: Handelsrådet, Svensk Handel

Foto: Högskolan väst