Håll utkik efter nya riktlinjer och överenskommelser inom branschen

Just nu håller Svensk Dagligvaruhandel på att revidera dagligvaruhandelns branschriklinjer för ”Säker mat i butik” som är de branschgemensamma riktlinjerna för hygienarbetet och livsmedelshanteringen i butik. De går också igenom branschöverenskommelser, exempelvis åldersgränsen för energidrycker. Nya versioner kommer inom kort.

Livsmedelsbranschen styrs av både svensk lagstiftning och EU-regler. För att förenkla för dem som jobbar inom branschen tolkar Svensk Dagligvaruhandel dessa lagar och regler och utfärdar så kallade branschriktlinjer.

En sådan riktlinje kallas ”Säker mat i butik” och handlar bland annat om egenkontrollen.

 

Kolla egenkontrollen

”Säker mat i butik” är precis i slutskedet av en revidering så en ny version kommer inom kort efter att Livsmedelsverket och medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel, det vill säga branschföretagen, sagt sitt i en slags remissrunda – ett slutkorr. Med andra kommer det snart ut en ny version som är viktig att kolla in.

– Det finns flera nyheter och uppdateringar så det är absolut värt att gå in på vår hemsida och uppdatera sig när den väl är färdig, säger Mona Lauermann Orheden på svenk Dagligvaruhandel, som ansvarat för att revideringen.

 

Dagligvaruhandeln i Sverige tar också fram branschöverenskommelser. De styrs inte av lagstiftning utan är överenskommelser som kommit till utifrån ett behov och en vilja från handeln att vidta åtgärder kring en viss produkt eller hantering av den. Men de är nog så allvarliga ändå.

Genom att ingå en branschöverenskommelse åtar sig varje livsmedelskedja att sträva efter att agera utifrån överenskommelsen.

 

Lagstadgad åldersgräns för energidrycker?

En sådan branschöverenskommelse är ”Åldersgräns vid köp av energidrycker” som också håller på att revideras nu under hösten.

– Åldersgränsen är idag 15 år och den bygger bland annat på att energidryckerna innehåller hög halt koffein, det vill säga 150mg/liter och eller andra uppiggande ämnen som till exempel ginseng, guarana, taurin med flera.

Hög halt koffein kan ge symptom som yrsel, hjärtklappning, ångest och oro samt illamående och diarré, för att nämna några bieffekter.

– De senaste åren har en utveckling av energidrycker och dess innehåll skett vilket gör att vi tittar över definitionen på energidryck. Svensk Dagligvaruhandel har skickat ett brev till socialministern med uppmaningen att utreda om det istället ska vara en lagstadgad åldersgräns istället för en branschöverenskommelse, säger Mona Lauermann Orheden.

Text: Marie Halldestam Hallencreutz

 

Fakta | Riktlinjer och överenskommelser inom livsmedelsbranschen 

Branschriktlinjer

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag tar fram branschriktlinjer. En branschriktlinje är branschens gemensamma tolkning av hur man bör tillämpa och uppnå gällande lagstiftning från EU och de myndigheter som branschens verksamheter lyder under. Syftet med branschriktlinjen är att den ska vara ett stöd för branschen att förstå och tolka lagtexter som annars kan vara svårt då lagtexterna ofta är formulerade på ett juridiskt och svårtolkat språk. Branschriktlinjen bidrar också till att branschen arbetar på ett enhetligt sätt. De mer omfattande branschriktlinjerna tas fram i samråd med ansvarig myndighet.

Säker mat i din butik

  • Säker mat i din butik är dagligvaruhandelns förtydligande tolkning av hur man bör tillämpa gällande hygienförordning/livsmedelshantering i butik..
  • Riktlinjerna har tagits fram i samråd med Livsmedelsverket som godkänt detta material. Ett branschgemensamt egenkontrollprogram för dagligvaruhandeln ger bättre förutsättningar för en likartad och rättvis bedömning från kontrollmyndigheten i hela landet.
  • Under 2017 har skrivningarna i ”Säker mat i din butik” reviderats och en ny version ligger hos Livsmedelsverket och branschföretagen (medlemsföretagen i Svensk Dagligvaruhandel) för slutkorr nu. En ny version väntas inom kort.

Branschöverenskommelser

Dagligvaruhandeln i Sverige tar fram branschöverenskommelser. En branschöverenskommelse är oftast uppkommen utifrån ett behov och vilja från handeln själva att vidta åtgärder kring en viss produkt eller hantering av den. Genom att ingå en branschöverenskommelse åtar sig varje livsmedelskedja att sträva efter att agera utifrån överenskommelsen.

Källa: Svensk Dagligvaruhandel