Handel som medicin mot intolerans

Coronapandemin ställer många samhällsfrågor på sin spets. Extremister från alla läger ser sin chans att skapa sin egen förvrängda värld. Ett av de botemedel som finns mot detta är ömsesidig handel människor emellan. Vi behöver saker som förenar. Handel är ett område.