Handeln lägger en halv polisbudget på säkerhetshöjande åtgärder

Drygt fyra av tio handlare har ökat sina investeringar i säkerhetshöjande åtgärder. Totalt lägger svenska handlare varje år 11 miljarder på väktare och andra säkerhetshöjande åtgärder. Det motsvarar nästan hälften av polisens budget. 

– Jag ser det som ett tecken på att polisen, och rättsväsendet i stort, har abdikerat och att man som handlare får sköta säkerheten själv. Tyvärr ser vi också en stor acceptans kring detta. Det har kommit smygande, i takt med att polisen inte klarar av att sköta mängdbrotten så får handlarna göra det själva. Så kan vi inte ha det, säger Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel.

Många satsar på säkerhet

Enligt Svensk Handels rapport ”Stölder och annat svinn i svenska butiker 2017” har stölderna från svenska butiker ökat med drygt 30 procent sedan år 2013.

Utvecklingen har tvingat många handlare att växla upp sitt säkerhetsförebyggande arbete. Rapporten visar att 44 procent av handlarna ökade sina investeringar i säkerhetshöjande åtgärder under 2016.

– Det är förfärligt. Som grundprincip borde samhället vara så säkert och så tryggt att man utan vidare kan bedriva en butik utan att behöva lägga ut så stora summor på säkerhet. Detta åligger inte handlarna. Det åligger staten via dess myndigheter och då menar jag polis, åklagare och domstol. Det är det vi betalar skatt för, säger Per Geijer.

Dubbelbeskattning av handlare

Säkerhetshöjande åtgärder kostade den genomsnittliga dagligvaruhandlaren 528 000 kronor under 2016. Motsvarande siffra för sällanköpsvaruhandeln var 103 000 kronor. Totalt innebär det en prislapp på över 11 miljarder om året. Det motsvarar nästan halva Polisens budget för 2017, 24 miljarder kronor, eller cirka 30 000 heltidsanställningar inom handeln.

Vad behöver göras?

– Jag vill inte medverka till att skrika mer resurser även om det också skulle behövas. Vi har länge hävdat att minst 10 000 till poliser krävs. Samtidigt måste resurserna inom polisen och rättsväsendet användas på ett smartare och effektivare sätt och ledningen måste ta sitt ansvar. Det görs inte idag.

Räcker det?

– Politikerna måste ta ansvar för ordningshållningen i hela landet, där vi bor, lever och jobbar och inte bara säga att de gör saker. Om de inte gör det bryter de samhällskontraktet där vi ansvarsfulla medborgare betalar in skatt för att bland annat få trygghe,t var vi än befinner oss. Hittills har inte politikerna orkat ta tag i den här frågan.

– Grogrunden är mängdbrotten som vi ser i våra butiker, tänk sedan bara på resten av de olika brottstyper som florerar. Och där inget heller händer, Säger han.

Pengar i sjön

Vill du kommentera siffrorna, att handeln spenderar närapå hälften av polisens budget årligen på säkerhetsåtgärder?

– Jag vill påstå att de resurser handeln lägger på säkerhet är vägda på guldvåg. De har inte råd med annat. Men hur ser det ut hos polisen? Hur mycket resurser de än har fungerar det ju inte. Jag vill se en tydlig styrning och ett fungerande arbetsätt. Allt annat är pengar i sjön hos polisen.

Text: Marie Halldestam Hallencreutz