”Handelns nota för säkerhet och stölder är lika stor som polisens hela årsbudget”

– Just nu befinner vi oss på ett sluttande plan. Trygghet och säkerhet kommer att vara avgörande frågor i valet. Partierna kommer att tvingas lova förbättringar och även hålla löftena denna gång, säger Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer.

Han kommer precis från ett möte med justieminister Morgan Johansson där han framfört den alarmerande situationen i handeln. Under året har brotten blivit fler och grövre och tonen hårdare samtidigt som allt färre mängdbrott utreds och säkerheten och tryggheten för personalen i butikerna urholkats allvarligt. Därtill har handelns kostnader för stölder och rån liksom för säkerhetsförebyggande åtgärder aldrig varit högre.

Värre har det aldrig varit

Anledningen till den allvarliga situationen för handeln är att polisen inte mäktar med sitt uppdrag och måste prioritera de grövre brotten.

– Justitieministern berättade om de åtgärder de har gjort och vad de tänker göra. Även oppositionen har aviserat ett antal starka åtgärder. Nu blir det upp till bevis. Vi har påtalat problemen i åratal, men så dåligt som det är nu har det aldrig varit, säger Per Geijer.

Han räknar upp de senaste fallen vi kunnat ta del av i medierna; butiker som slår igen för gott i utsatta förorter, butiker som får påhälsning av Arbetsmiljöverket för otrygg arbetsmiljö, butiker som anlitar egna ordningsvakter och så manifestationer som engagerar hela förortscentra som stängs tillfälligt för att skapa opinion. Som i Husby och nu senast i Spånga centrum där folk gick man ur huse och slog följe med näringsidkarna för att få politiker och stadsdelsansvariga att ta brottsligheten på allvar och bistå med högre polistäthet, ordningsvakter, väktare och kameraövervakning för att säkra tryggheten och säkerheten.

Frågan alla tänker på är om politikerna förstår allvaret och därtill förmår fatta beslut?

– Vi får hoppas att de gör det. Det är nu det gäller. Vi har nått botten och då kan inte de ansvariga påstå att; nu blir det bra för att nu är polisens beslutade omorganisation utförd. Visserligen är den det, men hur bra har det blivit? I synnerhet i förhållande till den ökande kriminalitet vi fått uppleva under tiden?

Ökad respektlöshet

Per Geijer förväntar sig att politiker och andra beslutsfattare fattar de jobbiga beslut som måste tas för att vända utvecklingen men han är orolig för att tiden håller på att slut.

– Vi kan inte ha det så här längre, problemen måste tas på allvar. Förutom att mängdbrotten ökar ser vi också en hårdare ton bland de kriminella. Överlag ser vi en respektlöshet vi inte sett tidigare och den drabbar personalen i handeln hårt. Inte bara i utsatta områden utan det sker i hela landet. Handlarna gör vad de kan för att skydda sina butiker och sin personal men men nu ser vi allt oftare hur arrogans och respektlöshten, brist på hyfs och välvilja, går ut över personalens arbetsmiljö. Det är bortom acceptabelt, säger han

Metoo inom handeln

Hot, våld, sexuella trakasserier och aggressivt beteende är något som butikspersonal under året larmat allt oftare om. Per Geijer berättar att Metoo-rörelsen har fått stort genomslag inom handeln där personal berättat om sin vardag.

– Det är många unga tjejer som jobbar inom handeln och flera av dem har drabbats av hot och hot om våld och känner sig otrygga. De får höra nedsättande tillmälen och hot om vad gärningsmännen tänker göra med dem. Jag vet fall där hoten och tillmälena blivit så många och otäcka att Arbetsmiljöverket gått in och förelagt arbetsgivaren om vite om inte arbetssituationen förbättras. Det behövs starkare lagstiftning för att skydda arbetstagare från trakasserier på jobbet, tillträdesförbud är något vi efterfrågat länge

Abdikerat från ansvar

Per Geijer upplever att rättsväsendet abdikerat från ansvar när det gäller de publika ytorna.

– Det är allas vårt ansvar att sätta ramverket och visa hur man beter sig. Problem har funnits även tidigare, men varit hanterbara. Nu är de inte det längre. Samtidigt måste förändringen börja från lagstiftarens sida. Fakturan kommer för varje fall där någon blir ett offer för den slappa politiken. Inte ett enda av dessa offer är acceptabelt.

Vad beror det på att det blivit så mycket sämre under 2017?

– Politikerna har fortsatt att se mellan fingrarna på mängdbrott och hot om våld i butik. Polisen har själva gått ut och sagt att de prioriterar grövre brott för att de inte har resurser till annat. Men det leder ju till att de kriminella skaffar sig en ovanligt arrogant svansföring eftersom de inte behöver vara oroliga för att polisen kommer och tar dem i örat.

Beröringsrädsla bromsar åtgärder

Flera handlare upplever att samhällets rädsla för att spela invandrarfientliga krafter i händerna gör att brotten inte hanteras på ett effektivt sätt. Öppna gränser och allt fler utanförskapsområden som tillåtits växa upp i Sverige har skapat utmaningar som påverkar handelns företag. Det är något vi måste se nyktert på om vi ska kunna lösa problemen, anser Per Geijer.

– Svårigheter att identifiera hitresande stöldligor och problem i områden där kriminella grupperingar äger gator och torg är problem som vi måste ta tag i. Vi är framförallt skyldiga alla handlare och boende i våra utsatta områden att lösa de problem som finns. Det är kontraproduktivt om vi låter en beröringsrädsla förlama vårt agerande, säger Per Geijer.

Rejält omtag krävs

Svensk Handel vill ha minst 10 000 fler poliser i Sverige för att trygga säkerheten och otryggheten. Inte bara i handeln utan för den allmänna ökande kriminaliteten i samhället.

– Det krävs ett rejält omtag. Politikerna anser att de gjort det, med den här omorganisationen inom polisen, men de har bara börjat. Det kommer att ta lång tid att bygga upp en fungerande polisorganisation. Tills dess är det handeln som får betala notan, säger Per Geijer och tillägger att den är orimligt dyr.

Handelns nota för brott

Enligt Svensk Handels senaste undersökning lägger handeln numera ut runt 11 miljarder kronor per år i säkerhetsförebyggande åtgärder som larm, övervakningskameror, väktare, cash guard och mycket annat.

– Nästan lika mycket, 11 miljarder kronor, ligger handelns kostnader på för stölder och rån per år. Lägger vi hop handelns säkerhetsförebyggande kostnader med kostnaderna för stölder och rån är vi uppe i polisens årliga budget på 22-24 miljarder kronor. Är det rimligt?

Text: Marie Halldestam Hallencreutz