Handlare i Sätra fick tillstånd att anlita ordningsvakt

Det är bara ett halvår sedan Livsviktigt berättade om hur handlaren Andreas Bylger tampades med gängkriminalitet i sin Ica-butik i Sätra, Skärholmen. Då hade han precis skaffat en väktare för att skydda sig och sin personal.

Det räckte inte. Nu har han – som förmodligen första butiksägare i Sverige bortsett från köpcentra – fått tillstånd av polisen att skaffa sig ordningsvakter.

– Här i Sätra har vi inga övervakningskameror men den väktare som jobbar här gör ett mycket bra jobb. Trots det funkar det ändå inte optimalt av två skäl.

Vem bryr sig om arbetsmiljön för kassabiträden?

– De här kriminella som hotar, stjäl och rånar har för länge sedan fattat vilka skillnader det ligger i befogenheter hos väktare och ordningsvakter. Det andra skälet är att väktarna inte ska behöva utstå vad som helst i sin arbetsmiljö. Då går deras fackliga skyddsombud in och säger ifrån. Vilket är bra, men vilket fack bryr sig om unga kassabiträden som ska stänga och låsa butiken en mörk kväll i ett sådant utsatt område som Sätra?

– Det är mycket som inte stämmer längre i vårt samhälle och definitivt inte i Sätra centrum, säger Andreas Bylger som driver Ica Nära i Sätra centrum.

Hundratusentals kronor på säkerhet

I våras berättade Livsviktigt om hur Andreas Bylger spenderat hundratusentals kronor på övervakning och annan säkerhetsutrustning som ändå inte hjälpt mot de tiotalet unga kriminella som tog för sig i hans butik, hotade personalen och satte skräck i alla näringsidkare i Sätra centrum så de knappt ens vågade anmäla när de blev utsatta för brott.

Bilden av ett samhälle där alla instanser, från polis till kommun och även andra företagare, kapitulerat inför hoten och kriminaliteten framträdde. Till slut fick han nog och anställde en väktare, förutom den digra skyddsarsenal han redan hade i sin skyddsarsenal.

Fattade fort väktarens befogenheter

Men det tog knappt ett par, tre veckor innan han märkte att ”gänget” genomskådat den nya skyddsåtgärdens blottor.

– De lärde sig ganska snart att väktaren inte hade några särskilda befogenheter att stoppa dem från snatterierna, hoten mot personalen, narkotikahandeln i öppen dager och allt annat elände de hittade på.

– Jag sjönk ner i ett hål. Vad mer kunde jag göra, måste jag ge upp nu?, frågar han retoriskt.

Detta skedde därtill under en tid då hans granne, växlingskontoret blev rånat. Igen.

– Jag kommer inte ihåg i vilken gång i ordning som växlingskontoret blev rånat då. Det har blivit som en sjuk vardag. Gänget måste ju finansiera narkotikahandeln på något sätt och växlingskontoret verkar ha blivit en bra utväg, säger han.

Bra skydd vid stängning

Väktaren har trots allt fungerat väldigt bra i butiken. Framför allt på kvällarna då han har skyddat den personal som stängt butiken.

– Han har varit, och är, ovärdelig. Vi talar om unga tjejer som suttit i kassan fram till kvällen och är på helspänn inför stängningen. Då har han funnits där och följt dem ut på baksidan, där vi har personalentrén. Sedan har han följt med dem ända in i tunnelbanan, eller om de har bott här i närheten, hela vägen hem. En enorm trygghet för tjejerna.

– Frågan är varför inte polisen kan garantera deras säkerhet. De (polisen) kommer hit emellanåt och vi sitter i möten med dem och kommunen och fastighetsägaren i centrum och vi enas om hur besvärligt det är i Sätra centrum och att vi måste göra det ena och det andra och sen, sen händer ingenting. Det finns inga resurser.

Ansökte om tillstånd för ordningsvakt

Så Andreas Bylger ansåg att han blev tvungen att göra något mer för att skydda sig, sin personal och sin butik.

– Då tänkte jag att helst skulle vi behöva ett poliskontor här i centrum men det kan jag inte ordna själv. Näst bäst är att ha en egen ordningsvakt med vissa polisiära befogenheter. Och det kunde jag alltid försöka skaffa mig. Så i maj skickade jag in en ansökan till Polisen om det.

I början av oktober fick Andreas Bylger ett beslut från Polismyndigheten om att han fått tillstånd att ha ordningsvakter i butiken samt två meter utanför huvudentrén.

”De polisiära resurserna är begränsade…”

I beslutet står:

”Det föreligger ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt att ordningsvakter förordas på platsen för att kunna möta de olika typer av situationer som kan uppstå där. De polisiära resurserna är begränsade och därföravdelade för andra mer prioriterade polisuppgifter. Lokalpolisområde Skärholmen anser att det finns ett behov av att ha personal med ovan angivna befogenheter på plats.”

Dyrt att hyra in ordningsvakt

Andreas Bylger är jätteglad över att få tillgång till ordningsvakter i butiken men det kostar pengar också.

– Visst är det bra men jag blir ju tvungen att betala för något som egentligen polisen borde sköta. När Polisen inte klarar av att ordna säkerheten måste vi göra det själva.

– Tittar man krasst på kostnaden att hyra in en ordningsvakt från exempelvis Securitas så inser jag att jag inte skulle ha råd i längden. Därför kommer jag att anställa en ordningsvakt själv i mitt eget bolag. Det blir billigare.

Men enligt beslutet får du bara ha en ordningsvakt klockan 17.00-22.00 då ni stänger. Ska du anställa en vakt på deltid då?

– Antingen det eller så anställer jag för fler timmar. Under de timmar vakten inte jobbar som ordningsvakt kan de ha Ica-kläder på sig och jobba med exempelvis varuplock. Jag känner flera ordningsvakter som lätt skulle ta en sådan anställning och slippa sena timmar på krogen med fylla och slagsmål. Ett drömjobb för dem faktiskt.

Idé om vaktbolag för handeln

Andreas Bylger tänker på sina kollegor i branschen som har det tufft med ökande kriminalitet och funderar även på om det inte vore en bra idé att starta ett vaktbolag för handeln.

– Vi som behöver mer ordning och reda i butikerna än vad rättsstaten numera kan ge oss, får försöka hitta gemensamma lösningar medan politikerna håller på med sina utredningar. Ett gemensamt vaktbolag skulle kunna sänka kostnaderna rejält.

Ett stort samhällsmisslyckande

Livsviktigt frågade Svensk Handels säkerhetschef, Per Geijer, hur han ser på ordningsvakter i livsmedelsbutiker.

– Det här är tragiskt att höra och det är helt nytt för mig. Visst har det länge förekommit ordningsvakter i stora köpcentra men att enskilda livsmedelsbutiker får rätt att hyra in ordningsvakter, eller anställa i eget bolag, är nytt. En skrämmande utveckling som visar på ett stort samhällsmisslyckande, säger han.

Hur ser du på att handlare går samman för att skapa ett eget bolag för väktare och ordningsvakter?

– De större vaktbolag som finns har varit duktiga på att hålla konkurrensen ifrån sig genom att köpa upp eller på andra sätt konkurrera ut små vaktbolag som har startats. Men här ser vi en nisch där de väktare och ordningsvakter kommer att behöva handelsspecifika kunskaper och erfarenhet av att jobba i och nära butik.

– Vanligen ser man ordningsvakter i restaurangbranschen, större köpcentra och i tunnelbanan. Tyvärr verkar det som att de behövs även i livsmedelsbutiker– inte minst i de utsatta och särskilt utsatta områdena, som polisen kallar de förorter som har hög grad av kriminalitet och ökade säkerhetsrisker.

Text: Marie Halldestam Hallencreutz

 

Fakta | väktare, ordningsvakt & polis

Väktare

Väktare anställs av bevakningsföretag och har ingen polisiär utbildning eller befogenhet. Till skillnad från ordningsvakter får väktare endast ingripa på samma sätt som vem som helst i samhället, så kallat envarsgripande. Det handlar om att gripa den som har begått brott, som kan straffas med fängelse, och påträffas på bar gärning eller flyende fot. Länsstyrelsen är ansvarig myndighet för bevakningsföretag och väktare.

Ordningsvakter

  • Ordningsvakter är komplement till poliser och har begränsade polisiära befogenheter som att de får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats.
  • I första hand ska ordningsvakten försöka prata personer tillrätta, men får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Det får inte vara fråga om mera våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften. Batong och handfängsel är vanlig utrustning som kan kompletteras med hund och i sällsynta fall skjutvapen.
  • Ordningsvakter utbildas och förordnas av polisen, som också sköter tillsynen. Ett företag kan, efter tillstånd från Polisen, själv få rätt att anställa en ordningsvakt i det egna bolaget eller anlita en ordningsvakt från bevakningsbolag som till exempel Securitas.
  • Eftersom ordningsvakter lyder under Polismyndigheten är de skyldiga att lyda polisens order som rör tjänsten som ordningsvakt. Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet gentemot polisen och ska lämna rapport när de får kännedom om brott.
  • Det måste framgå av en ordningsvakts klädsel att han är i tjänst som ordningsvakt och inte som exempelvis polis

Polis

En polis har befogenheter att begränsa människors fri- och rättigheter, använda våld, reglera trafik, bryta mot trafikregler, bedriva förundersökning och mycket annat.

  • I normalfallet ska polisen först avvisa, det vill säga ge en tillsägelse, för att sedan eventuellt avlägsna personen. Om ingen av dessa åtgärder räcker kan polisen tillfälligt omhänderta honom eller henne.
  • Poliser får använda våld om inga andra medel räcker till och om det är försvarligt med hänsyn till omständigheterna.
  • Poliser utbildas i 2,5 år på Polisprogrammet där man bland annat läser juridik, kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap. Teoretiska studier varvas med praktik genom övningar, fältstudier och färdighetsträning.
  • Poliser är alltid anställda av polismyndigheten.

Källa: Polisen