Handlare nekas försäkring i Järva

En del handlare i Järva står utan försäkring för sina butiker och måste stänga igen. Andra drabbas av höga försäkringspremier eftersom området är brottsutsatt, skriver Mitt i hela Stockholm.

Flera försäkringsbolag nekar försäkring till kiosk – och livsmedelsbutiker. Orsaken är att branschen är extra utsatt för skaderisker.

Staffan Moberg, som är jurist på branschorganisationen Svensk försäkring, menar att om det inte längre är en fråga om en ”plötsligt och oförutsedd skada” utan snarare om ”när” skadan inträffar, så försvinner ett viktigt kriterium för att kunna försäkra.

Stockholms oppositionsborgarråd Lotta Edholm (L) har reagerat starkt på nyheten av att butiker tvingats stänga då de inte kan försäkras.

”Det är rent bedrövligt. Otryggheten kommer att fortsätta öka om samhället fortsätter retirera och butiker tvingas stänga.”, säger hon till Mitt i.

Hon anser vidare att försäkringsbolagen borde gå ihop och lösa ut ett fungerande försäkringsskydd för dessa verksamheter gemensamt.

Ansvaret är dock regeringens såväl som majoriteten i Stockholm, anser Lotta Edholm och menar att rättsstaten måste kunna försvara varje individ såväl som företagare och samhällsinstitutioner i alla delar landet.

Källa: Mitt i hela Stockholm

Bild: Montage screenshot Tryggarematbutiker.nu