Hjälp bönderna – på rätt sätt

Flera butiker i Sverige har ställt upp för att hjälpa bönderna i torkan genom att ge bort överbliven frukt och grönsaker till bönder som har brist på djurfoder. Livsmedelshandlarna välkomnar initiativet att hjälpa bönderna med svinn från butiken. Men det finns några saker att tänka på eftersom vi har en lagstiftning kring animaliska biprodukter.
Med anledning av det torra vädret har det uppstått en problematisk situation för svenska bönder. Fodret räcker inte till för djuren. Därför har flera butiker runtom i landet börjat skänka överbliven mat, i synnerhet frukt och grönsaker, till bönderna. Livsmedelshandlarna tycker att det är ett vällovligt initiativ och stöttar det fullt ut, men vill samtidigt peka på att butikerna måste hålla sig inom den reglering som finns.
Några hållpunkter
På grund av den extrema torkan som orsakat problem med foderanskaffningen för Sveriges bönder så vill Livsmedelshandlarna, i samarbete med Svensk Avfallsrådgivning, påminna om den reglering som gäller vid utlämning av livsmedel utöver bäst-före-datum, tillika innehållande produkter som omfattas av den lagstiftning som gäller animaliska produkter.
Peter Johansson, vd Svensk Avfallsrådgivning förklarar:
– Jag har som ansvarig för svensk Avfallsrådgivning och därmed Livsmedelshandlarnas leverantör, beslutat att skicka ut en rekommendation, där vi, Svensk Avfallsrådgivning, beskriver hur vi anser att man bör hantera restprodukter ifrån era livsmedelsbutiker:
1. Det finns en tydlig lagstiftning inom området för ABP (Animaliska Biprodukter), som alla livsmedelsbutiker måste agera utifrån.
2. Vår rekommendation bygger huvudsakligen på att absolut inte blanda ihop några matrester av animaliskt ursprung med frukt och grönsaker, som skänks åt djurbesättningar hos Sveriges bönder.
3. Matbröd (som inte innehåller animalier)
4. Ni måste således plocka bort exempelvis bakverk som kan innehålla spår av ägg, samt alla livsmedelsprodukter med animaliskt ursprung, eller som varit kontaminerade (i kontakt med) animaliska produkter.
5. Förordningen som avser ABP (Animaliska Biprodukter) kommer med all säkerhet att bli föremål för intensifierad bevakning och uppföljning av tillsynsmyndigheterna, under hösten. Denna fråga har vi expertkompetens kring, och vi står gärna till tjänst i denna fråga.
6. Om butiken följer ovanstående rekommendation riskerar man inte heller att komma i konflikt med frågan kring mul- och klövsjukan.
Text: Livsmedelshandlarna / Svensk Avfallsrådgivning