Högsta inflationen på sju år och ökade matpriser

Konsumentprisindex (KPI) från SCB som presenterades nyligen visade juli var inget undantag från de långsiktiga pristrenderna. Totalt ökade priserna för alla varor med 0,5 procentenheter under juli medan livsmedelspriserna ökade med 0,9 enheter. Mest ökade kaffe, te, bär och smör i pris.

Mest ökade priserna på kaffe och te med 4,5 procentenheter vilket späder på den totala prisökningen med hela 15,5 enheter de senaste 12 månaderna.

Även fruktpriserna ökade med 3,5 enheter där det nästan uteslutande var de färska bären som ökade i pris med nästan 20 procentenheter.

Matfettspriserna ökade med 2,7 enheter, till stor del på grund av den ökade efterfrågan på smör.

Grönsakspriserna fortsatte dock att minska med -0,2 procentenheter och grönsaker är i princip det enda livsmedlet som sjunker i pris.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på paketresor (18,8 procent) med 0,3 procentenheter. Högre priser på utrikes flygresor (19,3 procent) och el (4,6 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Livsmedelspriserna (0,9 procent) bidrog med 0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades av lägre priser på kläder (-5,2 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,2 procentenheter.

Inflationstakten uppgick i juli till 2,2 procent, jämfört med 1,7 procent månaden före vilket var över Riksbankens mål, och årstakten var den högsta på nästan sju år. Inflationen är högre än ekonomerna hade räknat med och inflationen har nu överträffat förväntningarna under flera månaders tid.

Källa: Fri Köpenskap