Hur butiken förbättrar sitt utfall av sitt avfall

Livsmedelshandlarna driver sedan ett antal år ett framgångsrikt arbete som syftar till att öka miljönyttan och sänka kostnaderna för alla medlemsbutikers avfallshantering. Lär dig mer om detta idag.