Hur man under 30 år jobbat brottsbekämpande och -förebyggande i New York

En film som sammanfattar en studieresa som Tryggare Sverige arrangerade i september 2019. Resa fokuserade på hur man de senaste 30 reducerat kriminaliteten med 90% i New York.