Ica bantar organisationen

Totalt 200 tjänster försvinner inom Icagruppen när Ica genomför sin nya omorganisation.

ICA Gruppen reserverar 110 miljoner SEK i fjärde kvartalet 2018 för strukturkostnader i samband med den organisationsförändring som ICA Sverige genomför. Syftet är att införa nya arbetssätt och frigöra resurser för att ge utrymme för framtidssatsningar.

Förändringen innebär att cirka 200 befintliga tjänster inklusive vakanser i ICA Sverige avvecklas och att cirka 180 miljoner SEK årligen frigörs med start andra halvåret 2019.

Syftet med förändringen är att skapa en mer effektiv och flexibel organisation samt att frigöra resurser för satsningar i bland annat digitalisering, vilket även omfattar att rekrytera ny kompetens.

– Vi får nu en organisation som ännu bättre kan möta kundernas och butikernas förväntningar och vi kan fortsätta satsa i de områden som är viktiga för att vinna i framtiden. Självklart förstår vi den oro detta skapar hos de personer vars tjänster avvecklas eller förändras och vi är måna om att genomföra förändringen på ett så bra sätt som möjligt för alla som berörs, säger Anders Svensson, vd ICA Sverige.

– Majoriteten av tjänsterna kan påverkas innan sommaren och det rör sig om tjänstemän spritt över hela företaget utom logistik. Huvudsakligen från huvudkontoret i Solna men även affärsservice i Västerås påverkas.

Förhandling med fackliga organisationer är inledd, ambitionen är att den nya organisationen börjar verka andra kvartalet 2019.

Källa och foto: Icagruppen