Ica Hörby har årets bästa Kulturmatkasse

Kålrotsakademien slår ett slag för en matkasse som värnar det svenska kulturarvet och instiftar nu årets Kulturmatkasse. I kassen finns bland annat skånsk spettekaka, kalix löjrom och Hälsingeostkaka.

Så här års talar man mycket om billig mat, hur man ska spara och göra klipp. PRO:s matkasse handlar till exempel enbart om pris. Kålrotsakademien, som värnar om den svenska matens kulturarv, menar att maten måste rymma så mycket mer.

– Fixeringen vid priset är problematisk, menar Martin Ragnar, sekreterare i Kålrotsakademien och en av initiativtagarna till undersökningen Kulturmatkassen.

– Pensionärsorganisationen PRO gör varje år i januari sin undersökning om var den billigaste matkassen i landet kan inhandlas. Men nyckeln till en hållbar framtid finns i maten och då blir det viktigt att äta det som lämpar sig att odla i närheten. Det som kan växa här ger korta transporter, trygghet om schyssta metoder i odling och uppfödning och inte minst kulturhistoriska värden för oss själva och för besökare i vårt land. Sådana produkter är till exempel Kalix löjrom, Svecia-ost, småländsk ostkaka och bruna bönor från Öland.

Kulturhistorisk koppling

Hösten 2017 genomförde akademien därför en undersökning i butiker för att kartlägga hur mycket matprodukter med internationellt erkänd kulturhistorisk koppling till Sverige som fanns i sortimentet.

Årets kulturmatkasse

Kulturmatkassen 2017 innehåller skånsk spettekaka, Kalix löjrom, öländska bruna bönor, skrädmjöl, Upplandskubb, Svecia, Fjällkomjölk, Suovas, Kalvdans, Hemost, korv av Linderödsgris, Hånnlamb, Hälsingeostkaka och småländsk ostkaka samt Ölandsvete.

Ica i Hörby vann

Undersökningen har genomförts av akademiens ledamöter samt andra matkunniga personer under september – oktober 2017 då man gick igenom utbudet i 44 livsmedelsbutiker från Skåne till Västernorrland.

– Vi ser vikten av att visa hur lite vi svenskar satsar på matens kulturarv jämfört med länder som Italien och Frankrike, säger Kålrotsakademiens ordförande, Hans Naess. Vi har en stor outnyttjad potential att ta vara på. Tänk Parmesan, Champagne och Pata Negra.

EU och Slow Food lyfter värdet

De produkter som undersöktes har en stark kulturhistorisk koppling till hela eller delar av Sverige och har fått denna koppling styrkt antingen av EU eller den internationella SlowFood-rörelsen.

– Handlarna måste själva börja förstå dessa beteckningarnas värde, säger Pontus Elvingson på Livsmedelsverket och konstaterar att handeln har en viktig uppgift att förbättra informationen till kunder om i första hand Skyddad Ursprungsbeteckning (SUB) och Skyddad Geografisk beteckning (SGB).

SlowFood-rörelsens grundare Carlo Petrini menar att undersökningen är ett viktigt steg i en förändring av synen på matens roll i Sverige.

– Resultatet är nedslående, men att känna till hur illa det är ställt är också det första steget för att göra något åt saken, menar Petrini.

– För det är ju inte vilka dussinprodukter som helst som här har undersökts – utan de gastronomiska motsvarigheterna till Eiffeltornet, pyramiderna vid Gize eller Drottningholm, säger han.

Projektet Kulturmatkassen kommer att genomföras årligen.

Källa: Kålrotsakademien

 

Fakta | Innehåll Kulturmatkassen 2017

Kassen innehåller: skånsk spettekaka, Kalix löjrom, öländska bruna bönor, skrädmjöl, Upplandskubb, Sveciaost, Fjällkomjölk, Suovas, Kalvdans, Hemost, korv av Linderödsgris, Hånnlamb, Hälsingeostkaka och småländsk ostkaka samt Ölandsvete.

 

Fakta | Resultat 2017

Några av de viktigaste slutsatserna av undersökningen var att:

 • Storleken på butiken har inget att göra med den erbjudna mångfalden
 • Flera affärer hade inte en enda av de 36 produkterna
 • Det vanligaste resultatet är att 3 av de 36 produkterna fanns i affären, vilket motsvarar så lite som 8 procent
 • Ingen av de 36 varorna i undersökningen fanns i samtliga butiker utan produkten med störst täckning fanns i omkring 75 procent av butikerna
 • SGB-produkterna Ölands bruna bönor och Svecia återfanns i omkring 2/3 av affärerna
 • Av Sveriges tre SUB-produkter fanns Kalix löjrom i omkring 30 % av butikerna, medan Upplandskubb fanns i en enda och Hånnlamb inte i någon
 • 17 av produkterna fanns inte i någon affär alls – och väldigt många fanns bara i en enda.

 

Fakta | Så valdes beteckningarna för produkterna ut:

 1. Produkter som har fått status som Skyddad Ursprungsbeteckning (SUB)
  eller Skyddad Geografisk beteckning (SGB) enligt EU:s system för skyddade beteckningar.
 2. Produkter som tagits in i SlowFood-rörelsens Smakernas ark – en slags gastronomisk motsvarighet till UNESCOs världsarvslista. När undersökningen inleddes fanns i Sverige 3 SUB-produkter, 3 SGB-produkter, samt ytterligare 30 produkter i Smakernas ark, som också rymmer ett par av SUB- och SGB-produkterna.

Totalt rörde det sig alltså om 36 produkter från Svecia-ost till fläsk från linderödsgris, honung från nordiskt bi och fjällsyra. Sedan undersökningen gjordes har fler produkter tagits in i Smakernas ark och påfyllningen sker snabbt.

Läs mer:

EU:s databas med SUB- och SGB-produkter

Produkter i Slow Foods Smakernas ark