Ica testar stadsodling under jord

Ica Kvantum Liljeholmen kommer som första Ica-butik att sälja närproducerade färska grönsaker året runt med hjälp av en så kallad hydroponisk odling, det vill säga odling i vatten utan jord. Detta i samarbete med Urban Oasis.

Ett pilotprojekt med odlingsyta i lokaler under jorden ska förse Ica Kvantum Liljeholmen med närodlade grönsaker året runt. De första produkterna kommer finnas i butiken i början av 2018, vilka det blir utvärderas just nu.

– För att bidra till att lösa de klimat- och miljöutmaningar vi står inför behöver vi hitta nya produktionssätt. Effektiva odlingar i stadsmiljö är ett intressant utvecklingsområde och detta är ett spännande samarbete. I Icas framtidsrapport pekar flera forskare ut stadsodling som ett viktigt utvecklingsområde och genom det här samarbetet tar vi redan nu steget in i framtiden, säger Maria Wieloch, kategorichef för frukt och grönt, ICA Sverige.

Hydroponisk odling


Hydroponisk odling innebär att odling sker i vatten utan jord. Näringen finns tillgängligt direkt i vattnet. Odlingen är yt- och resurseffektiv med ett eget mikroklimat som är oberoende av jord och ofta används LED lampor istället solljus. Hydroponisk odling gör det möjligt att i större utsträckning odla i stadsmiljö året runt på ett mycket yteffektivt sätt.

Urban Oasis


Urban Oasis är ett initiativ grundat av några KTH-studenter, däribland Ankit Anurag Naik, Anton Chernikov och Albert Payaro. Urban Oasis idé är att nyttja underjordiska utrymmen i större städer för hydroponiska odlingar. Tanken är att utnyttja oanvända garage eller andra liknande lokaler som kan förvandlas till gigantiska växthus under marknivå.

Billigt och bra för miljön

– Genom den här tekniken kan vi producera hållbar, närodlad och näringsrik mat i stadsmiljö. Det är spännande när agrikultur och teknik möts och det kan leda till nya resurseffektiva odlingssätt. Med hjälp av den här tekniken kommer vi kunna erbjuda färska närodlade grönsaker året runt även i Sverige, säger Albert Payaro, vd på Urban Oasis.

En viktig förtjänst tilldelas förstås miljön då man slipper frakta färska grönsaker från andra länder.

5 ton grönsaker per dag

Enligt Anton Chernikov och de andra har enbart lokalen i Liljeholmen kapacitet att odla så mycket som 5 ton grönsaker per dag. Tillräckligt mycket grönsaker för att 25 000 salladshungriga personer ska få sitt lystmäte stillat, skriver KTH på sin blogg.

Lokalerna i sig ska inte bara innehålla grönsaksodling, de ska också utgöra en hubb för grönsaksdistributionen. Vidare kommer man att kunna samla in data från odlingarna. Data som sedan kan analyseras i jakten på att ta fram det optimala odlingsklimatet.

Text: Marie Halldestam Hallencreutz

Källor: KTH, Ica, Foto: KTH