Instegsbrotten behöver också bekämpas

Satsningen på den grova brottsligheten tvingar polisen till att prioritera bort andra brott. Från Livsmedelshandlarna ser vi det som viktigt att polisen fokuserar på instegsbrotten. De som ofta inleder ett kriminellt liv.