Instegsbrotten hotar instegsjobben

Dagligvaruhandeln skapar många viktiga instegsjobb, men butikerna är under press på många håll i landet. Kriminella rör sig fritt och obekymrat i butikerna och förser sig med varor, hotar och trakasserar. Tyvärr skymmer skjutningarna dessa brott i debatten, men de är viktiga att motverka för att stoppa skjutningar på sikt.