“Jaga kriminella måste vara polisens uppgift”

Svensk Handels stämma som samlades nyligen har antagit ett uttalande om att rättsväsendet måste ta sitt ansvar för att stoppa den brottslighet som drabbar handeln.

Nu växlar Svenk Handel upp opinionsbilndningen mot brotten i butik i samband med deras senaste stämma:

Med tanke på den senaste tidens fokus på handlarnas utsatthet för hot, brott och stölder antog Svensk Handels stämma följande uttalande:

”Låt oss fokusera på att ge service till våra kunder – att jaga kriminella måste vara polisens uppgift.”

Handeln sysselsätter närmare en halv miljon människor och är den bransch där flest personer får chansen göra entré på arbetsmarknaden. Nästan var fjärde svensk har haft sitt första jobb inom handeln. Även om handeln redan idag är en jobbmotor, finns potential att lägga i en högre växel och anställa ännu fler. Vi har stora möjligheter att fortsätta utveckla spännande butiks- och e-handelskoncept, skriver Svensk Handel iett uttalande:

Lägg resurserna rätt

Samtidigt är vi oroliga för att våra handlare tvingas fokusera på larmbågar, bedrägerier och väktare, istället för att lägga resurserna på att utveckla affärskoncept, möta digitaliseringen och anställa fler medarbetare.

Handelns företag är den moderna ”kyrkan mitt i byn”. Vi verkar mitt ute i vardagen och känner snabbt av hur samhället mår.

Utveckling åt fel håll

På vissa platser ser vi med oro på hur utvecklingen går åt fel håll. Framtidstron avtar och växande brottslighet gör att en del handlare tvingas stänga sina butiker, medan andra väljer att lägga planerade nyetableringar på is.

Handeln en brottsutsatt bransch

Även e-handeln är hårt drabbad av brottslighet, bland annat i form av id-kapningar och bedrägerier. Handeln som bransch är mycket brottsutsatt. Var femtonde sekund sker en butiksstöld i Sverige. Totalt stjäls det för cirka sex miljarder kronor varje år. Detta trots att handeln lägger cirka 11 miljarder per år på säkerhetsåtgärder – motsvarande nästan halva polisbudgeten.

Tvingas lägga ned

Om Sverige inte lyckas vända utvecklingen, riskerar vi att ännu fler handlare tvingas lägga ned sin verksamhet. Polisen och rättssamhället måste agera resolut, annars riskerar kriminaliteten att växa på företagandets bekostnad. Det är en farlig utveckling som vi aldrig får acceptera.

För att bryta utvecklingen kräver Svensk Handel:

  • Att vardagsbrott som drabbar handeln behandlas med nolltolerans. Rättsväsendet måste ändra attityd och prioritera brott mot handeln. Det är oacceptabelt att brott mot handlare prioriteras ned och att företagare upplever det som lönlöst att anmäla de brott de utsätts för.
    • Att polisnärvaron på våra gator och torg ökar. Politikernas tal om fler poliser får inte stanna vid luddiga löften, utan måste snabbt omsättas till verklighet. Sverige har flest stölder, men andelen poliser per invånare är den tredje lägsta i hela EU.
    • Att tillträdesförbud införs. Den som vid upprepade tillfällen stjäl från en butik eller trakasserar personalen måste kunna portas. Idag tar vi för stor hänsyn till den som begår brott och för lite hänsyn till den som är brottsutsatt.
    • Att straffrabatten för återfallsförbrytare slopas. Den som begår många brott ska straffas hårdare, inte mildare. Den svenska rättspraxis som idag gynnar personer som begår många brott måste ses över. Nuvarande ordning underminerar förtroendet för rättsväsendet.
    Vi brinner för att erbjuda konsumenterna ett bra och hållbart utbud och för att ge kunden bästa möjliga service. Låt oss fokusera på det, så har handeln en stor potential att växa, skapa fler jobb, utveckla nya e-handelskoncept och även bidra till attraktiva stadskärnor och andra mötesplatser. Ingen handlare startade sitt företag för att jaga kriminella – det måste alltid vara polisens uppgift.”

Källa: Svensk Handel