Kampanjer för svenskt kött ska mildra torkans effekter

Med start denna vecka kommer Axfood, via Willys, Hemköp och Tempo, att kampanja extra hårt för svenskt nötkött. Även Ica uppgraderar sin kampanj för att stödja de svenska köttbönderna att minska det stora överskott av svenskt nötkött som är följden av den svåra torkan i Sverige.

Inför den kampanj som drar i gång i veckan hade Ica planerat att köpa in 350 ton, men under sommaren beslutades att dubblera mängden till 700 ton.

Förutom prissänkningar har Ica också gått ut med en rekommendation till butikerna att skylta för att uppmuntra kunderna att välja svenskt kött och förstärka svenskmärkningen på de egna köttprodukterna.

För Axfoods del handlar det i ett första skede om totalt drygt 200 ton, motsvarande 1 000 nötdjur, extra utöver normal försäljning.

– Vi kommer sedan att fortsätta detta arbetssätt även under kommande kampanjperioder för att hjälpa till med avsättningen av svenskt kött så gott vi kan, säger Nicholas Pettersson, vd för Dagab Inköp & Logistik och inköpsdirektör på Axfood i en presskommentar.

Den svåra torkan under våren och sommaren har inte bara inneburit svåra bränder i stora delar av Sverige, utan också kraftigt minskad skörd av gräs och spannmål, vilket lett till brist på djurfoder. Bristen får till följd att bönderna tvingas slakta stora mängder nötdjur i förtid.

– Redan i mitten av juni när de första alarmerande rapporterna kom tog vi kontakt med svenska köttproducenter och slakterier för att hitta gemensamma lösningar för den uppkomna situationen. Dagligvaruhandeln kan med hjälp av kampanjer uppmuntra konsumenterna att i högre grad välja svenskt kött och därmed minska det överskott som nu uppstår, säger Nicholas Pettersson.

Axfood har också beslutat att skänka överskottet av frukt och grönt från Dagabs stora lager i Helsingborg till svenska köttbönder som ett tillskott till den brist på djurfoder som förväntas i höst och framåt.

Men problemen med sommarens torka kommer att ge avtryck under hela hösten och även under nästa år, spår Axfoods presschef Claes Salomonsson i en intervju med Fri Köpenskap. Han menar att när slakten ökar kommer det också drabba mjölkproducernade djur vilket kan leda till prishöjningar på mejeriprodukter.

Den inhemska kött- och mejeriproduktionen hamnar sannolikt i sådan obalans nästa år, innan den inhemska boskapsstammen återhämtat sig i storlek, att ökad import kan bli nödvändig, vilket – med tanke på torkan i hela europa – kan leda till prisökningar.

Text: Marie Hallencreutz

Källor: LandLantbruk, Axfood, Fri Köpenskap

Foto: Svenskt Kött