Kära politiker, för hållbarhetens skull – sluta detaljstyra

Det finns en utveckling under en lång rad av år med ökad detaljstyrning i politiska beslut. Detta är skadligt då det hämmar innovation och konkurrens. Inte minst är det viktigt att inte hämma förbättringar inom hållbarhetsområdet med stelbenta regler som hindrar nya idéer.