Kopiera mera regler från Norden

Vi har nu kopierat danska covid-regler. Dags att kopiera finska regler för hur man hanterar ringa stöld. Det finns inget fel i att använda sig av sådant som fungerar bra på annat håll. Du är mycket välkommen att kommentera och diskutera. Jag ber dig hålla en trevlig ton och diskutera ämnet så att vi får en diskussion som leder framåt. Tack.