Krafttag mot den illegala handeln med SRS lastbärare

Svenska Retursystems vd Anna Elgh skriver ett öppet brev till handlarna för att stävja den illegala handeln med backar och andra lastbärare inom systemet:
Jag skriver till er alla handlare eftersom vi på Svenska Retursystem behöver er hjälp för att stävja den otillåtna handel som förekommer med våra plastpallar och backar på flera platser i landet. Vi har under de senaste månaderna intensifierat arbetet med att få stopp på detta och samtidigt upptäckt fler uppfinningsrika sätt som används för att förvandla stulna lastbärare till handelsvaror.

Tack vare tips från flera av er har vi kunnat stänga ännu fler kanaler där stulna backar pantats in och vi har kunnat hämta hem hel- och halvpallar som varit på väg att säljas vidare. Några ärenden hanteras just nu i förundersökning hos polisen. Andra aktörer har stängts av från systemet.
Se upp med erbjudanden
Jag vet att många av er får erbjudanden om att köpa eller panta in SRS-backar och pallar och att så skett i flera butiker. Det innebär att oseriösa aktörer har möjlighet att upprätthålla sin illegala handel och tvätta pengar från grovt kriminell verksamhet. Det innebär också att någon annan kund i kedjan som blivit av med sina lastbärare står som förlorare. Det handlar till slut om miljontals kronor för dem som tappat sin pant eller tvingas ersätta oss för förlorade pallar.

Alla måste ta sitt ansvar

Retursystemet bygger på att alla led i kedjan tar sitt ansvar och följer det regelverk som vi i branschen gemensamt satt upp. På så sätt kan SRS driva och tillhandahålla ett effektivt och hållbart retursystem bestående av närmare 20 miljoner returenheter och som möjliggör en hållbar och säker livsmedelsförsörjning i Sverige.

Följ dessa regler

Som butik är det därför viktigt att vara medveten om och följa dessa delar i regelverket:

  • Köp av returenheter från andra aktörer än SRS eller utbetalning av pant oavsett form, varor eller pengar, för tomma backar eller pallar är ej tillåtet eftersom det möjliggör penningtvätt.
  • Tömda backar ska efter leverans i butik omgående returneras tillbaka till grossist som returnerar dessa till SRS för tvätt. Lokala leverantörer till enskilda butiker och som tar tillbaka backarna och återanvänder dessa bryter mot regelverket och riskerar livsmedelssäkerheten. Backarna som varorna levereras i kan i värsta fall vara stulna.
  • Användning av SRS-backar i slutna flöden för t ex catering, leverans av äpplen till musterier etc., utan att teckna ett enskilt avtal med SRS, är inte tillåtet.

Kontakta kundservice och visselblåsarfunktion

Har du fler frågor om retursystemet och hur du som butik ska agera är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice som du når på telefon 019-33 37 22 eller kundservice@retursystem.se.

Jag uppmanar er också att fortsätta kontakta vår kundservice eller rapportera anonymt via vår Visselblåsarfunktion https://svenskaretursystem.whistleblower.se// om ni ser saker som inte står rätt till eller om ni erbjuds att köpa våra lastbärare från andra än SRS.

Genom samarbete och ökad kontroll kan vi tillsammans sätta stopp för kriminella och oseriösa aktörer och säkerställa ett hållbart retursystem för branschen.

Anna Elgh

VD Svenska Retursystem