Krångligt söka tillstånd för att få sälja tobak

Den första juli började den nya tobakslagen att gälla vilket innebär att man som handlare måste ansöka om tobakstillstånd hos kommunen. Men förfarandet är både krångligt och dyrt jämfört med hur det var tidigare.

Erik Ohlsson är handlare på Ica Maxi i Olofström och han är mycket kritisk till det ökade regelkrånglet.

Hur klarar sig små butiker?

– Det är massvis med papper som ska in och dyrt är det också. För mig går det väl an men hur mindre butiker ska klara av det vet jag inte, säger han.

Erik Ohlsson betalar över 10 000 kronor per år för sitt tobakstillstånd. De uppgifter han måste lämna är många och i vissa fall obegripliga att de vill ha.

– Visst, jag kan förstå att de vill se hur ens egenkontroll ser ut, men resten, jag undrar, pratar inte myndigheterna med varandra?

Handlaren ska skriva ner hur kontrollen av verksamheten går till, vilket kallas egenkontrollprogram och den ska vara anpassad för den egna verksamheten. Egenkontrollen bör bland annat innehålla butikens rutiner för att kontrollera ålder, langning, marknadsföring och märkning av tobaksvaror.

Nya uppgifter ska lämnas in

Därutöver vill numera kommunen ha reda på en rad andra uppgifter som tidigare inte behövdes rapportera om när man bara anmälde sig som försäljare av tobaksvaror:

 • Ägarförhållanden.Aktiebok, Handelsbolagsavtal och så vidare. Om aktierna i bolagets ägs av annat bolag ska handlaren skicka in aktieboken även för det bolaget. Det måste framgå vilken fysisk ägare som slutligen äger aktierna.
 • Registreringsbevissom hämtas från Bolagsverket
 • Hyreskontrakt.Undertecknat hyreskontrakt eller arrendeavtal. Vid andrahandsuthyrning krävs även ett godkännande från hyresvärden alternativt fastighetsägaren.
 • Finansiering.Beroende på när man köpt butiken kan behövs redovining av kostnader för köpet av rörelsen samt finansiering av dessa kostnader.

Inte kriminell

– Jag har bland annat blivit tvungen att visa upp intyg om konkursfrihet, som man kan hämta från skatteverkets hemsida och även från belastningsregistret att jag inte är kriminell samt hur jag finansierade uppstarten av mitt bolag. Det var ju lätt för mig som förvärvade bolaget för ett och ett halvt år sedan. Men hur gör dem som haft sin butik i decennier? Har de ens kvar dessa papper? Ska man hindras från att sälja tobaksvaror bara för att man inte kan visa när och för hur mycket man förvärvade sin butik för?

Väg till svart marknad

Erik Ohlsson tror att detta nya regelkrångel bara kan leda ett bakslag mot vad regeringen/lagstiftaren tänkt sig.

– Jag lade ner en hel dag på att ta reda på allt som behövdes för tobakstillståndet. Det blev en hel del googlande. För andra kan det ta längre tid – eller kortare, det beror på – särskilt om man varit ägare länge till sin butik.

– För mindre butiker som Ica Nära och många lanthandlare blir det inte lönt att betala avgiften för att sälja tobak. Och vad händer då? Ja, då kommer den svarta marknaden att frodas ännu mer än vad den gör idag. Det var väl knappast vad lagstiftaren hade i åtanke?, undrar han.

Främjar olaglig tobak

Att olaglig tobak smugglas in i landet lastbilsvis från lågprisländer är ingen nyhet bland livsmedelshandlarna.

– För en handlare är det enkelt, ingen skatt och ingen ålderskontroll. Vem bryr sig om den som köper är 15 eller 18 år, frågar sig Erik Ohlsson som ändå kör vitt. Problemet är att denna nya reglering innebär att den svarta marknaden får fritt spelrum.

– Så kan det det knappast ha varit tänkt, säger han och tillägger att han tror att den nya tobaksregleringen är ett resultat av starka lobbyorganisationer men att den lagstiftande sidan har missat att göra en ordentlig konsekvensanalys.

– Det ska inte vara svårt för handlare att sälja tobak. Men nu har man definitivt gjprt det så. Svårt och dyrt.

Senast den 1 november i år måste man lämna in en ansökan om tillstånd för att få fortsätta att sälja tobak.

Text: Marie Hallencreutz

 

Fakta | Nya Tobakslagen

För att få sälja tobaksvaror måste man från och med 1 juli 2019 ansöka om tobakstillstånd hos kommunen. Tillståndsplikten gäller både dig som säljer direkt till konsument (detaljhandel) och dig som säljer till andra handlare (partihandel).

Med tobaksvaror avses:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak.

Krav

Du som säljer tobaksvaror ska själv kontrollera att försäljningen sker på det sätt som står i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, bland annat ställs följande krav:

 • Du som säljer tobaksvaror måste förvissa dig om att mottagaren är minst 18 år och att tobaksvaran inte är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.
 • Det måste finnas skyltar med information om åldersgräns uppsatta.
 • Tobaksvaror måste bland annat vara försedda med hälsovarningar på svenska.
 • Du måste utöva egenkontroll och inneha ett egenkontrollprogram.

Egenkontroll och tillsyn

Du som säljer tobaksvaror ska hålla dig uppdaterad om reglerna för försäljning av tobaksvaror och informera din personal om dem. Du ska också skriva ner hur kontrollen av verksamheten går till hos er. Den beskrivningen kallas egenkontrollprogram och ska vara anpassad för din verksamhet. Egenkontrollprogrammet bör bland annat innehålla försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, langning, marknadsföring och märkning av tobaksvaror.

Det är du som företagare som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram och att din personal har tillräckligt med kunskaper om vad som gäller vid försäljning. Kommunen och Polismyndigheten kan när som helst kontrollera verksamheten, det kallas för tillsyn. För partihandel kan även Folkhälsomyndigheten göra tillsynsbesök.

Källa: Verksamt.se

 

Fakta | Dokument som ska bifogas

Om du anmält till kommunen att du säljer tobak får du fortsätta att göra det om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd till kommunen.

Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen fattat beslut i ditt ärende.

Med din ansökan måste dock vissa dokument bifogas. Dessa rör förutom egenkontrollprogrammet, ägarförhållanden, registreringsbevis, hyreskontrakt och finansiering.

Ägarförhållanden

Aktiebok, Handelsbolagsavtal etc. Om aktierna i bolagets ägs av annat bolag ska du skicka in aktieboken även för det bolaget. Det måste framgå vilken fysisk ägare som slutligen äger aktierna.

Registreringsbevis från Bolagsverket

Hyreskontrakt

Undertecknat hyreskontrakt eller arrendeavtal. Vid andrahandsuthyrning krävs även ett godkännande från hyresvärden alternativt fastighetsägaren.

Finansiering

Beroende på när ni köpt butiken kan vi komma att be er redovisa kostnader för köpet av rörelsen samt finansiering av dessa kostnader.

Egenkontrollprogram

Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att tillstånd ska kunna beviljas. Från egenkontrollprogrammet ska era rutiner framgå för att säkerställa att ni kommer att följa de lagkrav som finns för tobaksförsäljning.