Kunderna vill se ursprung, djuromsorg och minskad användning av kemikalier

Mat med tydlig märkning av råvarans ursprungsland, minskad användning av farliga kemikalier och/eller bekämpningsmedel och bra djuromsorg. Det tycker Svenska konsumenter är de tre viktigaste frågorna att jobba med för kedjorna som säljer mat, enligt en undersökning av Kantar-Sifo på uppdrag av Axfood.

– Kundernas ökade medvetenhet om klimat och hållbarhet stärker oss och gör att vi kan gå längre och snabbare fram i vårt hållbarhetsarbete”, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood med kedjor som Willys, Hemköp och Tempo.

I en undersökning på uppdrag av Axfood ställdes frågan: ”Hur viktigt är det att företaget som du handlar mat från arbetar med följande hållbarhetsfrågor? De som svarade fick en lista med 21 svarsalternativ som de sedan fick betygsätta på en skala från 1 till 5, där 1 var ”inte viktig” och 5 ”mycket viktig”.

För fyra år sedan gjorde Axfood en likadan undersökning.  Det blev samma frågor i topp då, fast med en intressant skillnad: djurvälfärd har blivit allt viktigare för kunderna.

– Det stora intresset för djurvälfärd ger möjligheter att öka försäljningen av mer hållbara djurvälfärdskoncept som till exempel Krav-märkt kyckling och gris, där djuren ges mer utrymme och möjlighet till utevistelse, säger Åsa Domeij.

Ett annat svar som sticker ut nu mot då är närproducerad mat. Många kunder nämner den som sin viktigaste fråga, även om den inte hamnar bland de tre mest prioriterade.

– Vi på Axfood arbetar med svenskmärkning och anger ursprungsland på våra egna märkesvaror för att vägleda konsumenterna. Samma information borde även finnas inom restaurang- och kafénäringen, säger Åsa Domeij.

Källa: Axfood