Lägre sjukfrånvaro i butiker 2020 jämfört med 2019

Tack vara de åtgärder som blivit gjorda, ser det ut som om sjukfrånvaron bland personalen i svenska matbutiker är lägre i år än förra året. Glädjande mitt i allt, att insatserna verkar fungera.