Låt inte munskyddet öka risktagandet

Nu när även Sverige anammar idén om munskydd är det viktigt att låta det bli ett komplement till andra smittminskande åtgärder.