Lika kontroll för säker mat och rättvis konkurrens

Nya sätt att sälja mat på är bra för kunder och marknad. Men det är viktigt att konkurrensen är rättvis och att livsmedelssäkerheten är på hög och jämn nivå.