Linköpingsforskare riktade kritik mot BRÅ och fick själva kritik i SVT – Nu anmäler forskarna SVT till Granskningsnämnden

Tisdagen den 17/12 släpptes en medial bomb från Linköpings Universitet där en grupp forskare rapporterar om att Brottsförebyggande rådet, Brå, snedvrider i vissa fall, politiskt känslig forskning och anpassar resultaten efter beställarens önskemål. I synnerhet kring kriminalpolitiska fall.

BRÅs chef slog snabbt ifrån sig anklagelserna och därefter följde ett inslag i SVT som kritiserade forskningsrapporten. Nu slår Linköpingsforskarna tillbaka och anmäler SVT inför granskningsnämnden.

Linköpingsforskarna visar i sin studie att BRÅ som myndighet är angelägen om att ha goda relationer till Polismyndigheten och därmed inte förhåller sig tillräckligt oberoende till polisen i sina rapporter. Det innebär, menar forskarna, en minskad möjlighet att komma tillrätta med missförhållanden inom polisens verksamhet. BRÅ-rapporterna riskerar att bli alltför uddlösa, vilket i sin tur kan få konsekvenser för brottsutvecklingen och hur allvarliga samhällsproblem tacklas.

– Polismyndigheten finansierar stora delar av BRÅs polisforskning. I våra intervjuer finns flera vittnesmål om att vissa politiskt känsliga frågor anpassas och att resultat lyfts fram som gagnar beställarens agenda. Det här gör att risken för korruption inom forskningen ökar. Personer beskriver svårigheter med att jobba kvar ifall de uttrycker kritik, säger Malin Wieslander, en av forskarna bakom rapporten.

Tystnadskultur på Brå

Linköpingsforskarna skriver i sin rapport att det tycks råda en tystnadskultur inom BRÅ och att det verkar finnas en strävan att anställa personer som är lätta att styra. De skriver också att situationen med BRÅ-forskningen är problematisk eftersom det är svårt att veta vilka studier och yttranden från BRÅ som är vederhäftiga och vilka som ”bör betraktas med försiktighet”.

Malin Wieslander påpekar att studiens resultat kan påverka tilliten till BRÅ.

”Om man som beslutsfattare får felaktiga underlag i forskningsrapporter som snedvridits, twistats, friserats eller censurerats så är det förstås väldigt allvarligt. Det finns skäl för BRÅ att öka sin transparens, se över sin arbetskultur och sträva efter en mer oberoende roll till Polismyndigheten”, säger hon till Eva Bergstedt, journalist på LiU.

Inte förvånad

Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson är inte förvånad över att BRÅ har misslett allmänheten genom friserade av data.

– Vi har anat detta under lång tid att de betett sig på detta vis. För oss inom Livsmedelshandlarna betyder det att vi tappat 10 år på det här genom att de som ska fatta beslut inte fått riktiga underlag, säger Pär Bygdeson.

I studien har ett 30-tal personer, både tidigare och nuvarande anställda inklusive generaldirektörer, vid BRÅ intervjuats. Vissa beskriver hur det råder en spänning mellan att myndigheten ligger under justitiedepartementet, samtidigt som man ska utreda departementets kärnfrågor.

”Tycka och skriva på rätt sätt”

Bland annat ska en tidigare anställd ha kallats upp till justitiedepartementet, och där fått höra krav på att rapporten skulle ”rättas”. En nuvarande anställd beskriver BRÅ som en arbetsplats där några personer styr med järnhand, och där man ska skriva och tycka på ett visst sätt.

–Riskerna är stora om forskningsresultat ändras för att de kan vara politiskt impopulära, säger Malin Wieslander.

Sarnecki kritisk mot rapporten

Enligt Jerzy Sarnecki, tidigare chef på BRÅ och flitigt förekommande kriminolog intervjuad av SVT, så är Linköpingsforskarna rapport om BRÅ behäftad med flera fel och kallar rapporten för en pamflett.

– Den håller otroligt låg kvalitet, säger han till SvD och tillägger:

– Det är en stor myndighet med 150 anställda och stor omsättning inom personalen. Det är klart att en del av dem som slutar där har onda saker att säga om myndigheten. Det ligger i sakens natur.

SVT kritiserar rapporten

Därefter, den 18/12, gick SVT ut med en sändning som gick ut på att Linköpingsforskarnas rapport är behäftad med ett antal fel.

Bland annat kritiserade SVT rapportförfattarna för att dra slutsatser om en partikoppling till socialdemokraterna.

– Vi drar inte sådana slutsatser, det är fabricerat av SvT, säger Malin Wieslander. Från SVT:s inslag framstod det som att vi backade på detta, men i själva verket har vi aldrig påstått det.

”Stämmer inte – så vi anmäler SVT”

Livsviktigt ringde upp Ossian Grahn, som är en av forskarna bakom rapporten, för att höra vad det är som gäller.

– Det stämmer inte, säger Ossian Grahn, en av Linköpingsforskarna bakom rapporten om BRÅ. Vi har inte skrivit någonstans i rapporten att BRÅs agerande har med socialdemokraterna att göra, säger han.

Felciterad är inte felciterad

Dessutom anklagas Linköpingsforskarna av SVT att en av de intervjuade i studien är felciterad.

– Det stämmer inte heller. Därför har vi nu anmält SVT till Granskningsnämnden, säger Ossian Grahn.

Linköpingsforskarna anmälde SVT för att de brast i sin saklighet, objektivitet och för att de inte bereddes möjlighet att bemöta kritiken.

Eftermiddagen den 20/12 kommenterade professor Stefan Holgersson, en av dem bakom forskningsrapporten bakom BRÅ, rapporten i SR P1.

Livsviktigt fortsätter att följa utvecklingen.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Privat/LiU