Linköpingsforskarna hoppas på ökad transparens inom Brå

Brå-rapportens resultat riskerar att förloras i en polariserad debatt. Men den nya generaldirektören kan öka transparensen och bryta informella maktstrukturer. Så skriver författarna bakom den uppmärksammade rapporten, Stefan Holgersson, Ossian Grahn och Malin Wieslander i en debattartikel i SvD.

I förra veckans nyhetsbrev, liksom i Livsviktigt magasin nr 10, 2019, skrev vi om en grupp Linköpingsforskare som riktat kritik mot Brottsförebyggande rådet, Brå, för att myndigheten inte förhållt sig tillräckligt oberoende till polisen i sina rapporter samt att Brå har en tystnadskultur. Myndigheten snedvrider i vissa fall, politiskt känslig forskning och anpassar resultaten efter beställarens önskemål. I synnerhet kring kriminalpolitiska fall.

Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson kommenterade det hela så här före jul:

– Vi har anat detta under lång tid att de betett sig på detta vis. För oss inom Livsmedelshandlarna betyder det att vi tappat 10 år på det här genom att de som ska fatta beslut inte fått riktiga underlag.

Politiskt känsliga frågor

I studien har ett 30-tal personer, både tidigare och nuvarande anställda inklusive generaldirektörer, vid Brå intervjuats. Vissa beskriver hur det råder en spänning mellan att myndigheten ligger under justitiedepartementet, samtidigt som man ska utreda departementets kärnfrågor.

Och en av forskarna, Malin Wieslander, sa så här:

– Polismyndigheten finansierar stora delar av Brås polisforskning. I våra intervjuer finns flera vittnesmål om att vissa politiskt känsliga frågor anpassas och att resultat lyfts fram som gagnar beställarens agenda. Det här gör att risken för korruption inom forskningen ökar. Personer beskriver svårigheter med att jobba kvar ifall de uttrycker kritik, säger Malin Wieslander.

Anmälde SvT till granskningsnämnden

När rapporten publicerades utsattes rapportförfattarna för kritik i Sveriges Television för att rapporten skulle vara befäst med ett antal fel och efter det anmälde Linköpingsforskarna SvTs inslag till Granskningsnämnden.

Deabattartikel i SvD

Idag, fredag den 17/1, har Linköpingsforskarnas författare återkommit med en debattartikel i Svenska Dagbladet, SvD.

Här återges delar av den.

“Tre forskare som sedan flera år är medlemmar i Brås vetenskapliga råd har riktat kritik mot rapporten. Det kan vara så att någon av dem, med rätta eller ej, oroas över att de uppgifter om forskningsmässig korruption som framkommer i rapporten kan spilla över på deras eget rykte. En av dessa rådsmedlemmar är Jerzy Sarnecki. Han hävdar att rapporten inte skulle godkännas som en C-uppsats. Jerzy Sarnecki följer med detta samma röda tråd som tidigare under de decennier då han varit en framträdande röst i den offentliga debatten om hur brottsligheten gestaltar sig och vad som lämpligen bör göras för att stävja den. Han har för vana att attackera forskare och journalister som beskrivit verkligheten på ett annat sätt än det som han gjort till sitt eget.”, skriver forskarna i debattartikeln i SvD.

Även Dan Hedlin (ledamot i Brås vetenskapliga råd) anser sig vara felciterad.

“… texten inom citattecken i rapporten är exakt den som godkändes av honom…”, skriver Linköpingsforskarna i debattartikeln i SvD.

Polarisering stoppar förändring inom Brå

Poängen i Linköpingsforskarnas debattartikel är att polariseringen av debatten inom kriminaliteten riskerar att stoppa en nödvändig förändrig av Brå.

“Relativt omgående efter publiceringen försvann rapportens budskap från den mediala dagordningen. Två av oss rapportförfattare, som forskat om visselblåsning, konstaterar att processen följer ett vanligt mönster när icke önskvärd information når upp till ytan. Vad diskussionen om Brå-rapporten kommer att utmynna i vet ingen. Men det finns skäl att inte vara allt för optimistisk. Debatten har till stora delar varit väldigt polariserad – och det gynnar inte konstruktiva förändringar. Vi konstaterar i rapporten att det råder en näst intill konspiratorisk inställning till Brå i vissa läger, medan tilliten till Brå hos andra verkar vara mer eller mindre obegränsad. Rapportens resultat utmanade båda dessa ståndpunkter”., skriver Linköpingsforskarna i debattartikeln.

Inte bra under justitiedepartementet

Raportförfattarna anser att det är viktigt att minska polariseringen i samhället och att en viktig del i detta är medborgarnas tillit till myndigheterna. Att Brå därtill är en myndighet under justitiedepartementet numera, gör att tilliten till Brå som myndighet blir ifrågasatt. Kanske ska en annan organisationsform vara ifråga, tänker de, för att undvika att det finns anledning att myndigheter, såsom polisen, inte ska kunna välja vem som ska utföra forskningsstudier.

Rapportförfattarna menar att det ligger utanför Brås mandat att kunna förändra, men att den nya generaldirektören för Brå skulle kunna ha möjlighet att vidta andra åtgärder som kan bidra till att öka tilliten för Brå såsom exempelvis större transparens och att bryta upp informella maktstrukturer.

Text: Marie Hallencreutz