Tobak är lagligt att sälja i Sverige. Men när vi handlare ska söka om tillstånd är ansökningsprocessen så pass krånglig att den borde vara olaglig.
Vi ringde upp Carina och Elise på Stockholm Stad för att bena ut varför processen är så pass omständlig och vad man kan göra åt det.